Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti:

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.

Smjerovi poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti

1. antika / kasna antika / rani srednji vijek / kasni srednji vijek

  • voditelj: dr. sc. Ana Munk, izv. prof.

2. renesansa / barok

3. XIX. stoljeće / moderna umjetnost / suvremena umjetnost

4. zaštita spomenika