Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica doktorskog studija povijesti umjetnosti:

prof. dr. sc. Ana Munk (amunk@ffzg.unizg.hr)

Tajništvo doktorskog studija:

Luja Šimunović, asist. (lsimunov2@ffzg.hr)