Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta (horizontalna mobilnost)

Međunarodna mobilnost

Erasmus+/ECTS koordinator Odsjeka za povijest umjetnosti

dr. sc. Josipa Alviž, doc.

Kontakt: mobilnost-pum@ffzg.hr

Informacije o međunarodnoj mobilnosti: http://www.ffzg.unizg.hr/international/