Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovice: izvještaj prve faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta i Odsjeka za restauriranje-konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, (ur.) Dubravka Botica, Zagreb: Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2012.

Zbornici znanstvenih skupova

Umjetnost i naručitelji. Zbornik radova sa znanstvenog skupa »Dani Cvita Fiskovića« održanog 2008. godine, (ur.) Jasenka Gudelj, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

Sic ars deprenditur arte. Zbornik u čast Vladimira Markovića, (ur.) Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske. Zbornik radova sa znanstvenih skupova »Dani Cvita Fiskovića« održanih 2003. i 2004. godine (Zbornik Danâ Cvita Fiskovića 2), (ur.) Predrag Marković, Jasenka Gudelj, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

Kultura ladanja. Zbornik radova sa znanstvenih skupova »Dani Cvita Fiskovića« održanih 2001. i 2002. godine (Zbornik Danâ Cvita Fiskovića 1), (ur.) Nada Grujić, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006.

Starohrvatska spomenička baština. Rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejzaža, Zbornik radova znanstvenog skupa održanog 6-8. listopada 1992., (ur.) Miljenko Jurković, Tugomir Lukšić, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1996.

Udžbenici i nastavni materijali

Priručnik za terensku nastavu: Trogir – Lepoglava – Belec (prir.) Tanja Trška Miklošić, Danko Šourek, Zagreb: Leykam international, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

Sanja Cvetnić, Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština, Zagreb: FF-press, 2007.

Marko Špikić, Humanisti i starine: od Petrarke do Bionda, Zagreb: FF-press, 2006.