Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti, ak. god. 2023./2024.

Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti

Od ak. god. 2015./2016. u okviru upisnog postupka na diplomski studij provodi se upis smjerova i modula. Pravo odabira modula pristupnici stječu ovisno o prosjeku ocjena na završenom prijediplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture, ili na temelju rezultata kvalifikacijskog ispita (pristupnici koji nisu završili prijediplomski studij povijesti umjetnosti ili likovne kulture). Uvjet za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti je završen prijediplomski studij povijesti umjetnosti ili likovne kulture; iznimno studij mogu upisati i prvostupnici drugih studija ukoliko su prošli provjeru u okviru kvalifikacijskog postupka. Tim se studentima mogu propisati razlikovni kolegiji s prijediplomskog studija.

Prijave za upis na diplomske studije primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta u razdoblju i prema postupku propisanom od strane Fakulteta oglašenom na internetskim stranicama Fakulteta i Odsjeka za povijest umjetnosti. Osim dokumenata propisanih od strane Filozofskog fakulteta, u istom razdoblju pristupnici u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predaju ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka, u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

  • Nastavnički smjer
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
  • Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
  • Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prioritet pri upisu modula/smjerova određuje se na temelju prosjeka ocjena na završenom prijediplomskom studiju. To znači da će se u prosjek ocjena ubrajati sve ocjene ostvarene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika, ili na drugom prijediplomskom sveučilišnom studiju (za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne studije, ovisno o rezultatu kvalifikacijskog postupka). Upisi na pojedine module/smjerove odvijaju se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu. Popis pristupnika s pravom upisa (rang-lista) objavljuje se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti, nakon čega se definira konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima diplomskoga studija. Konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima objavljuje se na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti, a upisi na diplomske studije obavljaju se u Studentskoj službi.

Uvjeti upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne prijediplomske studije

Pristupnici koji su završili prijediplomske studije srodne ili neistovjetne prijediplomske studije na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku (pismenom ispitu). Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija.

Na temelju rezultata kvalifikacijskog ispita, pristupnici koji su završili srodne ili neistovjetne prijediplomske studije bit će rangirani u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili prijediplomske studije povijesti umjetnosti ili likovne kulture. Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom razlikovnog semestra/godine ili tijekom diplomskog studija. Razlikovne ispite propisuje povjerenstvo za upis na diplomske studije po završetku upisnoga postupka, a najkasnije do kraja listopada tekuće akademske godine. Razlikovni ispiti se određuju ovisno o kolegijima koje je pristupnik položio tijekom prijediplomskoga studija.

Literatura za kvalifikacijski (pismeni) ispit:

- Penelope J. E. Davies et al., Jansonova povijest umjetnosti: zapadna tradicija, Varaždin: Stanek, 2013.

- Hrvatska umjetnost: povijest i spomenici, gl. ur. Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga, 2010.

Sve informacije o upisima na diplomske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu i online prijavi dostupne su na mrežnim stranicama: https://diplomski-upisi.ffzg.unizg.hr/.