Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Program Doktorskog studija Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura

DOKTORSKI STUDIJ POVIJEST UMJETNOSTI, KULTURNA BAŠTINA I VIZUALNA KULTURA

Uvodna riječ

Pred vama je važeći Plan i program doktorskoga studija povijesti umjetnosti, koji od ak. god. 2022./23. nosi naslov Doktorski studij povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture. Ovaj Plan i program je temeljni dokument o ustroju i provedbi doktorskoga studija. Treba napomenuti da je dokument u sadašnjem obliku program doktorskog studija na osnovu koje je dobivena dopusnica za pokretanje studija nakon provedenog postupka akreditacije. Postupak je uspješno proveden i nakon višegodišnje stanke, akademske godine 2022./23. započinjemo s novim programom Doktorskog studija povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture.

U odnosu na prijašnji doktorski studij zasnovan najvećim dijelom na radu kandidata s mentorom, novi program unosi niz promjena pa se novi studenti mole da prouče Plan i program, a posebno opis ustroja studija i hodogram studija po semestrima. Studenti se obavezuju da u prvoj godini studija polože problemske kolegije koji će se držati u okviru studija, da sudjeluju u doktorskoj radionici i doktorskom praktikumu uz redovne konzultacije s mentorom te krajem prve godine prijave temu doktorskog rada. Kako bismo omogućili studentima da ispune svoje obaveze na problemskim kolegijima, oni će se održavati subotom, a o rasporedu predavanja studenti će biti pravovremeno obaviješteni.

Program sadržava i popis potencijalnih mentora s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ali i drugih fakulteta i znanstveno-istraživačkih institucija iz čitave Hrvatske. Važno je napomenuti da i drugi stručnjaci mogu biti uvršteni na popis suradnika, o čemu odluku donosi Vijeće doktorskog studija. Mentorstva i mentori izvan Republike Hrvatske ograničeni su na sveučilišta i fakultete s kojima Filozofski fakultet / Sveučilište u Zagrebu ima sklopljen ugovor o suradnji.

Natječaj za prijem novih kandidata objavljuje se svake godine u mjesecu rujnu. Vrlo je važno da kandidat u prijavi na studij i izboru područja / teme razgovara s potencijalnim mentorom prije prijave na natječaj, kako bi se izbjegli mogući nesporazumi koji mogu proizaći iz opterećenosti pojedinog mentora.

Sukladno Planu i programu studente će se poticati da sudjeluju na znanstvenim skupovima i drugim aktivnostima u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ali i drugih institucija s kojima Odsjek surađuje u provedbi programa studija.