Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tajništvo

Tajnica: Jana Šola (zamjena Luka Canjek)

Soba C-103

tel-fax: 01/4092-144
e-mail: povijest.umjetnosti@ffzg.hr

Radno vrijeme za studente: 9:00 – 12:00
Dnevna stanka: 12:00 – 12:30

  • - ISVU koordinator za preddiplomski studij: dr. sc. Danko Šourek
  • - ISVU koordinator za diplomski studij: dr. sc. Maja Zeman
  • - ECTS/Erasmus koordinator: dr. sc. Josipa Alviž

U tajništvu možete dobiti informacije o predavanjima i ispitima. Studenti koji prijavljuju ispite na starim prijavnicama mogu prijaviti ispit najmanje 8 dana prije termina za koji se prijavljuje, a odjava ispita vrši se putem e-maila predmetnom nastavniku najkasnije 48 sati prije termina koji se odjavljuje.

Potvrda o koliziji

Potvrda o koliziji izdaje se za kolegije studija povijesti umjetnosti. Ispunjenu Potvrdu o koliziji ovjerava predmetni nastavnik, nakon čega student/ica Potvrdu dostavlja nastavniku druge studijske grupe, s čijim kolegijem se preklapa kolegij sa studija povijesti umjetnosti.

Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta (horizontalna mobilnost)

Završetak preddiplomskog studija

Kada student položi sve ispite propisane studijskim programom te stekne minimalno 90 ECTS bodova na studiju povijesti umjetnosti, treba:

·         Ispuniti online obrazac:

Obrazac za završetak preddiplomskog studija

Obrazac se ispunjava online i završava tipkom Predaj. Student će dobiti povratni e-mail (provjerite spam pretinac) pod naslovom Studentska služba – obrazac za završetak preddiplomskog studija kojim se potvrđuje da je Obrazac ispunjen i predan. Isti e-mail potrebno je proslijediti u Tajništvo Odsjeka (povijest.umjetnosti@ffzg.hr).

Sve dodatne informacije i obveze, studentima su dostupne na sljedećoj poveznici Studentske službe Fakulteta.

Završetak diplomskog studija

Prije obrane diplomskog rada i nakon položenih ispita i ispunjenih svih studijskih obaveza, student/ica treba:

1. predati Karton (ovisno o usmjerenju; elektronske verzije u nastavku) s podacima o položenim ispitima i postignutim ECTS na diplomskom studiju povijesti umjetnosti.

Ispunjeni i potpisani formular Kartona o položenim ispitima i postignutim ECTS, studenti u pdf formatu šalju na ovjeru u tajništvu Odsjeka, ili ga donose osobno.

Karton – istraživačko usmjerenje

Karton – nastavničko usmjerenje

2. ispuniti online obrazac:

Molba za pristup obrani diplomskog rada – jednopredmetni studij

ili

Molba za pristup obrani diplomskog rada – dvopredmetni studij

Nakon predaje obrasca student/ica će dobiti povratni e-mail sa sadržajem obrasca (obavezno provjeriti spam poštu). Pristigli e-mail potrebno je proslijediti u Tajništvo Odsjeka (povijest.umjetnosti@ffzg.hr).

3. Izvršiti prijavu obrane diplomskog rada putem Studomata (ISVU)

Nakon obrane diplomskog rada student/ica je dužan u tajništvo Odsjeka odmah predati Zapisnik o obrani diplomskog rada te ispuniti online obrazac:

Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija – jednopredmetni studij

ili

Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija – dvopredmetni studij

Nakon predaje obrasca student/ica će dobiti povratni e-mail sa sadržajem obrasca (obavezno provjeriti spam poštu). Pristigli e-mail potrebno je proslijediti u Tajništvo Odsjeka (povijest.umjetnosti@ffzg.hr).

Izjavu o pohrani diplomskog rada i diplomski rad u elektronskom obliku, studenti nakon obrane diplomskog rada sami pohranjuju u Repozitorij.

Sve dodatne informacije te pojedinosti oko daljnjeg postupka studentima su dostupne na sljedećoj poveznici Studentske službe Fakulteta.