dr. sc. Ana Munk izvanredni profesor 

soba: C-125
telefon: 01/4092-163
konzultacije: uto 12:00 - 14:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

Diplomirala povijesti umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine.

Od 1986. do 2003. živi i radi u u Seattlu, SAD, gdje je magistrirala 1994. godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Sveučilišta države Washington u Seattlu (Art History Department, University of Washington, Seattle) magistarskim radom Iconography of Saint Thomas Aquinas: The Making of a Dominican Intellectual Saint in Italian Late Medieval and Renaissance Art (Ikonografija svetog Tome Akvinskog: stvaranje dominikanskog intelektualnog sveca u talijanskoj umjetnosti kasnog srednjeg vijeka i renesanse). Nastavlja studij te 1998. godine polaže doktorske ispite iz područja srednjovjekovne, renesansne i barokne umjetnosti, čime stiče stupanj kandidata za doktorat. Doktorirala je 2003. godine na istom sveučilištu disertacijom Pallid Corpses in Golden Coffins: Relics, Reliquaries and the Art of Relic Cults in the Adriatic Rim (Blijedi leševi u zlatnim kovčezima: relikvije, relikvijari i umjetnost kulta relikvija na jadranskim obalama), obranjenom pred komisijom u sastavu prof. dr. Joanne Snow-Smith, prof. dr. Anna Kartsonis i prof. dr. Jeffrey Collins. Rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. kolovoza 2006. godine (Zagreb, ur. br. 533-07-06-04), u cijelosti se priznaje visokoškolska kvalifikacija doktora humanističkih znanosti – povijest umjetnosti (dr. sc.). Od 1991. do 2003. godine radi kao znanstveni novak (Teaching Assistant) na matičnoj ustanovi (University of Washington) te kao vanjski suradnik (Adjunct Faculty) na Seattle University i Northwest College of Art. U tom razdoblju asistira na predmetima od starog do novog vijeka te predaje samostalno više kolegija iz umjetnosti srednjeg vijeka i renesanse te interdisciplinarni kolegij akademskog pisanja u suradnji s Odsjekom za anglistiku (Interdisciplinary Writing Program, English Department, University of Washington). Radi i kao pomoćnik direktora programa u Rimu (Assistant to the Director of the Rome Program, Art History Seminar in Rome, University of Washington). Od brojnih stipendija i nagrada treba izdvojiti nagradu za izvrsnost doktorske disertacije (Graduating with Excellence Award) 2003. godine, jednogodišnju stipendiju društva istraživača Sveučilišta države Washington (Alvord Fellow in the Humanities, Society of Scholars Walter Chapin Simpson Center for the Humanities) te Fulbright stipendiju 1997. godine.

Od 2003. do 2008. godine živi i radi u Houstonu, SAD. Na privatnom katoličkom sveučilištu Saint Thomas University predaje kolegije iz osnova povijesti umjetnosti, ikonografije, ranog i kasnog srednjeg vijeka, umjetnosti Venecije u srednjem vijeku i renesansi, te dva kolegija iz moderne umjetnosti u statusu docenta i izvanrednog profesora (Assistant Professor), s mogućnošću izbora u trajno zvanje (tenure track position). Evaluacijom povjerenstva za promocije ocjenjuje se napredak prema statusu redovitog profesora (tenure) kao vrlo dobar i odličan (odluka povjerenstva datirana 26. ožujka 2008., potpis: Dr. Charles Talar, chair, Promotion and Tenure Committee).  Služi u povjerenstvu za stipendiranje nastavnika (Faculty Development Committee) i u povjerenstvu za organizaciju predavanja pod pokroviteljstvom predsjednika sveučilišta (President Lecture Series Committee) te kao savjetnik za studente prve godine studija (Freshmen Advisor).

Od 2008. godine živi u Hrvatskoj i radi kao docentica (izabrana 17. rujna 2008.) na Katedri za kasni srednji vijek Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije iz ikonografije kasnog srednjeg vijeka, talijanske umjetnosti XIV. stoljeća, francuske romanike i umjetnosti Bizanta na prediplomskom i diplomskom studiju.

ažurirano: 19 Listopad, 2021