dr. sc. Dino Milinović izvanredni profesor 

soba: C-125
telefon: 01/4092-163
konzultacije: sri 14:00 - 15:00 i prema dogovoru
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođen je u Zagrebu, 14. listopada 1959. Nakon završene Klasične gimnazije diplomirao je arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1984). Poslijediplomski studij iz »Civilizacije kasne antike« završio je u Parizu (Paris IV-Sorbonne), gdje je stekao Diplome des études approfondies (1986.) i diplomu doktorata (Doctorat du IIIe cycle, 1989.), koji je u Zagrebu nostrificiran kao magisterij humanističkih znanosti (1998.). Prijavio je i obranio doktorat (»Bjelokosni plenarij iz riznice Zagrebačke katedrale u kontekstu otonske renesanse«) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2005.). Od 1992. do 1998. radio u državnoj upravi, kao tajnik Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om, a od 1999.-2001. u veleposlanstvu RH u Francuskoj kao savjetnik za kulturu. Odlikovan je Redom Danice hrvatske (1996.).

Od akademske godine 2001./2002. predaje na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je izabran u suradničko zvanje višeg asistenta (2006.), u znanstveno zvanje docenta humanističkih znanosti (2007.) te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (2013.). Na Odsjeku za povijest umjetnosti nositelj je kolegija »Uvod u ikonologiju« (od 2001.), »Umjetnost antike« (2004.-2016.) i »Transformacije antičkog svijeta« (od 2008.). Osmislio je i održao niz izbornih predmeta na dodiplomskom i diplomskom dijelu studija posvećenih antičkoj i ranokršćanskoj umjetnosti. Bio je voditelj poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti (2008.-2012.), kao i predavač na poslijediplomskim doktorskim studijima povijesti umjetnosti, medijevistike te hrvatske kulture (Filozofski fakultet u Zagrebu). Držao gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu u Rijeci (2005.), Filozofskom fakultetu u Splitu (2012.), Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2015.), te u Društvu slovenskih povjesničara umjetnosti u Ljubljani (2007.). Od 2007. do 2016. godine bio je gostujući predavač na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Mostaru, a u 2016. gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (Seminar za turističke vodiče).

Od 2001. sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta »Umjetnost jadranske Hrvatske od 11. do 16. stoljeća«, a od 2006. u realizaciji znanstvenog projekta »Figuralne umjetnosti jadranske Hrvatske od 12. do 16. stoljeća«, pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića. Sudjelovao je na dvadesetak znanstvenih skupova (međunarodnih i domaćih), okruglih stolova i tribina. Surađivao na izložbama »Dodir antike« (Tiflološki muzej, Zagreb, 2005.), »Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti« (Klovićevi dvori, Zagreb, 2006.), »Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina« (Muzej Mimara, Zagreb, 2009.) te »Dominikanci u Hrvatskoj« (Klovićevi dvori, Zagreb, 2011.). Boravio je na dvije mjesečne stipendije u inozemstvu, oba puta u Ecole Française de Rome (listopad 1987. i veljača 1997.). Član uredničkog odbora časopisa Peristil Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2011.-2014.); član organizacijskog odbora Dana Cvita Fiskovića (2008.-2015.). Bio je službeni predstavnik Republike Hrvatske na zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za Svjetsku baštinu (2014.) i sudjelovao u izradi dokumentacije za prijedlog upisa Zadra na Listu Svjetske baštine (2014.). Krajem 2016. godine imenovan je za predsjednika Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti.

Objavljivao je radove na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku. Uz te, aktivno se služi njemačkim jezikom. Bavi se i književnim radom.

Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH).

ažurirano: 28 Veljača, 2018