dr. sc. Dino Milinović redoviti profesor 

slobodna studijska godina (ak. god. 2021./2022.)
soba: C-125
telefon: 01/4092-163
konzultacije: sri 12:00 - 14:00
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Rođen je u Zagrebu, 14. listopada 1959. Nakon završene Klasične gimnazije diplomirao je arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1984). Poslijediplomski studij iz »Civilizacije kasne antike« završio je u Parizu (Paris IV-Sorbonne), gdje je stekao Diplome des études approfondies (1986.) i diplomu doktorata (Doctorat du IIIe cycle, 1989.), koji je u Zagrebu nostrificiran kao magisterij humanističkih znanosti (1998.). Prijavio je i obranio doktorat (»Bjelokosni plenarij iz riznice Zagrebačke katedrale u kontekstu otonske renesanse«) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2005.). Od 1992. do 1998. radio u državnoj upravi, kao tajnik Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om, a od 1999.-2001. u veleposlanstvu RH u Francuskoj kao savjetnik za kulturu. Odlikovan je Redom Danice hrvatske (1996.).

Od akademske godine 2001./2002. predaje na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je izabran u suradničko zvanje višeg asistenta (2006.), u znanstveno zvanje docenta humanističkih znanosti (2007.) te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora (2013.). Na Odsjeku za povijest umjetnosti nositelj je kolegija »Uvod u ikonologiju« (preddiplomski studij) i »Transformacije antičkog svijeta« (diplomski studij). Osmislio je i održao niz izbornih predmeta na preddiplomskom i diplomskom dijelu studija posvećenih antičkoj i kasnoantičkoj civilizaciji. Bio je voditelj poslijediplomskog doktorskog studija povijesti umjetnosti (2008.-2012.), kao i predavač na poslijediplomskim doktorskim studijima povijesti umjetnosti, medijevistike te hrvatske kulture (Filozofski fakultet u Zagrebu). Držao gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu u Rijeci (2005. i 2017.), Filozofskom fakultetu u Splitu (2012.), Institutu za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu (2014.), Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2015.), te u Društvu slovenskih povjesničara umjetnosti u Ljubljani (2007.). Od 2007. do 2016. godine bio je gostujući predavač na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Mostaru, a u 2016. i 2017. gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (Seminar za turističke vodiče).

Od 2001. sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta »Umjetnost jadranske Hrvatske od 11. do 16. stoljeća«; od 2006. u realizaciji znanstvenog projekta »Figuralne umjetnosti jadranske Hrvatske od 12. do 16. stoljeća«; u razdoblju 2013.-2014. u realizaciji znanstvenog projekta »Pontes Adriatici« (pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića); 2018. godine u realizaciji znanstvenog projekta »Transformacije povijesnog pejzaža Kvarnerskih otoka« (pod vodstvom prof. dr. Miljenka Jurkovića). Sudjelovao je na dvadesetak znanstvenih skupova (međunarodnih i domaćih), te u nizu okruglih stolova i tribina. Surađivao na izložbama »Dodir antike« (Tiflološki muzej, Zagreb, 2005.), »Prvih pet stoljeća hrvatske umjetnosti« (Klovićevi dvori, Zagreb, 2006.), »Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina« (Muzej Mimara, Zagreb, 2009.) te »Dominikanci u Hrvatskoj« (Klovićevi dvori, Zagreb, 2011.) te »Bizant na Jadranu« (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika). Boravio je na dvije mjesečne stipendije u inozemstvu, oba puta u Ecole Française de Rome (listopad 1987. i veljača 1997.). Član uredničkog odbora časopisa Peristil Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2011.-2014.; 2016. i dalje); član organizacijskog odbora Dana Cvita Fiskovića (2008.-2015.). Bio je stručni član za evaluaciju programa u kulturi Agencije za Obrazovanje, audiovizualno i kulturu EU (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) u Bruxellesu (2008.), te službeni predstavnik Republike Hrvatske na zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za Svjetsku baštinu (2014.) u Dohi (Katar). Sudjelovao u izradi dokumentacije za prijedlog upisa Zadra na Listu Svjetske baštine (2014.). Od 2016. do 2018. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti.

Objavljivao je radove na hrvatskom, francuskom i engleskom jeziku. Uz te, aktivno se služi njemačkim jezikom. Bavi se i književnim radom.

Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH) i dobitnik godišnje nagrade Društva povjesničara umjetnosti za knjigu »Nova post vetera coepit. Ikonografija prve kršćanske umjetnosti« (2017.). Član je Društva hrvatskih književnika.

Kolegiji u suradnji s dr. sc. Hrvojem Gračaninom, izv. prof. na Odsjeku za povijest: Elita u kasnom Rimskom Carstvu: status, percepcija, reprezentacija; Imperij: retorika moći u Rimskom Carstvu (u pisanim i likovnim izvorima).

Posljednji izbor u zvanje: 25. rujna 2013. u zvanje izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest umjetnosti.

ažurirano: 1 Listopad, 2021