dr. sc. Predrag Marković izvanredni profesor 

soba: C-106
telefon: 01/4092-146
konzultacije: pon 11:00 - 12:00
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Rođen je u Puli 1961. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1988. godine diplomirao komparativnu književnost i povijest umjetnosti. Zaposlen na Odsjeku za povijest umjetnosti od 1989. godine. Na istom je fakultetu 1995. obranio svoj magistarski, te 2002. godine i doktorski rad Šibenska katedrala na razmeđu srednjeg i novog vijeka. Na Katedri za umjetnost romanike i gotike izabran je 2003. godine u zvanje docenta, a 2009. godine u izvanrednog profesora. Od samih početaka rada na Filozofskom fakultetu sudjeluje u nastavi,  s time da od 2004. i samostalno vodi obvezatni kolegij “Umjetnost gotičkog doba”. Usporedno je predavao na nastavničkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti te na interfakultetskom studiju “Uređenje krajobraza” pri Agronomskom fakultetu. Od 2001. godine uključen je u poslijediplomsku nastavu Odsjeka. Jedan je od kreatora novog studijskog programa na Odsjeku – preddiplomski i diplomski studij 2005.,  te novog programa poslijediplomskoga doktorskog studija uvedenog  2007. godine. Od 1990. kontinuirano sudjeluje u projektima pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića, a od 2007. samostalno vodi projekt Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća. Bio je voditelj poslijediplomskoga studija na Odsjeku 2005.–2008.  Predavač je na interdisciplinarnom doktorskom studiju “Medievistike” na Filozofskom fakultetu, na kojem obnaša i ulogu zamjenika voditelja studija, a pri istom fakultetu sudjeluje i na doktorskom studiju “Hrvatske kulture” kao predavač i stručni savjetnik za povijest umjetnosti. Član je uređivačkog kolegija stručnog časopisa Kvartal pri Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Od jeseni 2008. godine surađuje na poslijediplomskom studiju “Muzeologija i Konzervatorstvo” u Ljubljani. Tajnik je znanstvenog skupa Dani Cvita Fiskovića od 2000. godine. Oženjen je i otac dvoje djece.

ažurirano: 2 Listopad, 2019