dr. sc. Sanja Cvetnić redoviti profesor 

slobodna studijska godina (ak. god. 2023./2024.)
soba: C-106
telefon: 01/4092-146
bibliografija: CROSBI

Biografija

English version

Sanja Cvetnić rođena je 1961. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju (1980.) i diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine. Na istom je fakultetu magistrirala 1992. godine radom Djela slikarske škole iz Bassana u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Radovan Ivančević) te doktorirala 1998. godine disertacijom Slikarstvo u drugoj polovici XVII. i početkom XVIII. stoljeća u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Vladimir Marković). Na Facoltà di Lettere e Filosofia u Bologni diplomirala je interdisciplinarni studij Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.) sa završnim radom o slikaru Federicu Benkoviću (1992.). Od 1990. do 2000. godine zaposlena je kao kustos talijanske zbirke Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a potom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent (2000.), docent (2001.), izvanredni (2005.) i na posljetku kao redoviti profesor (2009.), potvrđena u trajno zvanje (20. svibnja 2014.). Od jeseni 2002. do jeseni 2004. godine obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti, a od 2004. do danas predstojnica je Katedre za umjetnost renesanse i baroka. Od 2004. do 2011. bila je voditeljica smjera Umjetnost renesanse i baroka na poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i mentorica. Bila je voditeljem sedam znanstveno-istraživačkih projekata (od 2003.). Studijski je boravila u Sjedinjenim Američkim Državama, u nekoliko višetjednih boravaka (Rochester, NY 1999.; Williamstown, Massachusetts, 2001.; Los Angeles, California 2006.), Italiji (Venezia 1993., 1995., 1998., 2000.), Nizozemskoj (Amsterdam 1995., Den Haag 1998.), Mađarskoj (Budimpešta, 2000.) i izlagala na pedesetak skupova u Hrvatskoj (višekratno u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Orebiću. Rijeci) i inozemstvu: Kassel, (2003.), Isola (2011.), London (2017.), München (2018.), Riga (2019.), Beč (2020., online), Madrid (2023.). Od akademske godine 2004./2005. do 2007./2008. predavala je predmet Umjetnost baroka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu kao vanjski suradnik, a akademske godine 2014./2015. održala kolegij Migrazioni e traduzioni delle immagini na Sveučilištu Ca’ Foscari u Veneciji. Objavila je više od sto izvornih znanstvenih radova iz područja umjetnosti renesanse, manirizma i baroka, ikonografije, umjetničkih migracija i pučke umjetnosti te samostalne publikacije:

  • Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška (ur.), Trident u Hrvatskoj: vizualizacije tridentskoga programa u hrvatskoj baštini. Zagreb: FF press, 2022.
  • Sanja Cvetnić, Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština. Zagreb: FF press, 2020. [1. izdanje 2007.]
  • Sanja Cvetnić, Danko Šourek, Tanja Trška, Frankapanski brevijar: ilustracije molitvene knjige u zlatno doba mletačkoga tiskarstva. Zagreb: FF press, 2019.
  • Sanja Cvetnić (ur.), Tik-tak: tempus volat, hora fugit, HOROLOGIUM MANET. Zagreb: FF press, 2016.
  • Barokni defter: studije o likovnim djelima XVII. i XVIII. stoljeća u Bosni i Hercegovini. Zagreb: Leykam international, 2011.
  • Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl (ur.), Sic ars deprenditur arte. Zbornik u čast Vladimira Markovića. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.
  • Sanja Cvetnić (ur.), Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki. Zagreb: Leykam international 2008. [Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2009.) i Povelja Grada Velike Gorice (2009.)]
  • Loytre za ray nebeszki: križna drva i kapelice u Turopolju. Zagreb: ArTresor naklada, 2002.
  • Đuro Vanđura, Borivoj Popovčak, Sanja Cvetnić, Schneiderov fotografijski arhiv. Hrvatski spomenici kulture i umjetnosti, Zagreb 1999.
  • ažurirano: 2 Listopad, 2023