Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tajništvo

Tajnica: Jana Šola

Soba C-103

tel-fax: 01/4092-144
e-mail: janasola@ffzg.hr

Radno vrijeme za studente: 9:00 – 12:00
Dnevna stanka: 12:00 – 12:30

U tajništvu možete dobiti informacije o predavanjima i ispitima. Studenti koji prijavljuju ispite na starim prijavnicama mogu odjaviti ispit ili promijeniti termin ispita. Odjavnicu za ispit, koja se dobiva u tajništvu, treba predati najkasnije 48 sati prije termina koji se odjavljuje. Tada se smatra da student ispit nije ni prijavio. Isto vrijedi i za promjenu termina. Za prijavljivanje ispita dovoljno je ispunjenu prijavnicu ubaciti u sandučić pokraj tajništva i to najmanje 8 dana prije termina za koji se prijavljuje.

Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta (horizontalna mobilnost)

Diplomiranje starog studija

Studentima starog studija nakon položenog zadnjeg ispita pročelnik ovjerava Potvrdu o položenim svim ispitima radi pristupa obrani diplomskog rada. Indeks i formular potvrde studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka. Studentima starog studija nakon obranjenog diplomskog rada (na povijesti umjetnosti ili drugoj studijskoj grupi) pročelnik ovjerava Molbu za izdavanje diplome. Indeks i formular molbe studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu odsjeka.

Elektronske verzije potvrda i drugih obrazaca moguće je preuzeti na internetskoj adresi Studentske službe, a papirnate u Studentskoj službi.

Izdavanje svjedodžbe prvostupnicima

Studentima preddiplomskog (bolonjskoga) studija nakon položenog zadnjeg ispita pročelnik ovjerava molbu za izdavanje svjedodžbe. Molba se preuzima u Studentskoj službi. Indeks i ispunjeni formular molbe studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka.

Karton – preddiplomski studij

Ovjera potvrde o svim položenim ispitima, radi pristupa obrani diplomskog rada

Studentima diplomskog (bolonjskoga) studija nakon položenog zadnjeg ispita pročelnik ovjerava potvrdu o svim položenim ispitima, radi pristupa obrani diplomskog rada. Potvrda se preuzima u Studentskoj službi. Uz potvrdu studenti predaju i karton (ovisno o usmjerenju; elektronske verzije u nastavku) s podatcima o položenim ispitima i postignutim ECTS na diplomskom studiju povijesti umjetnosti. Indeks, formular potvrde i ispunjeni formular kartona o položenim ispitima i postignutim ECTS studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka.

Karton – istraživačko usmjerenje

Karton – nastavničko usmjerenje

Ovjera molbe za izdavanje diplome

Studentima diplomskog (bolonjskoga) studija nakon obranjenog diplomskog rada pročelnik ovjerava molbu za izdavanje diplome. Molba se preuzima u Studentskoj službi. Indeks i formular molbe studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka.