dr. sc. Ivana Tomas docent 

soba: C-101
telefon: 01/4092-406
konzultacije: pet 13:15 - 14:45
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođena je 1980. u Zagrebu. Gornjogradsku gimnaziju u Zagrebu završila je 1999., iste godine upisala je studij povijest umjetnosti i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2005. godine. Nakon završenog studija radila je u Kabinetu grafike HAZU, a od 2007. godine zaposlena je u Ministarstvu kulture RH. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te dobiva stipendiju Grada Zagreba. Od 2009. godine zaposlena je kao znanstveni novak na znanstvenom projektu Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od XIII. do XVI. st. voditelja dr. sc. Predraga Markovića na Katedri za umjetnost romanike i gotike Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od ak. god. 2009./2010. održava seminare iz obvezatnog kolegija Umjetnost gotike. Iste ak. god. održala je izborni kolegij za studente preddiplomskog studija pod nazivom Veze srednjovjekovne arhitekture južne Italije i Dalmacije (XI.-XV. st.), a ak. god 2010./2011. drži izborni kolegij Srednjovjekovna arhitektura južne Dalmacije (XI.-XIV. st.).

Suradnica je na Likovnom leksikonu Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«. Bila je član Priređivačkog odbora znanstvene radionice Dani Cvita Fiskovića (Motivi, tipologija i sadržaji domaćih klesarskih radionica u Korčuli i Dubrovniku XV. i XVI. st.) održanoj u Dubrovniku i Korčuli 2009. godine, a od 2010. sudjeluje na međunarodnom istraživačkom projektu Transferts et circulations artistiques en Europe à l’ époque gotique (XIIe-XVIe siècles) u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti u Parizu (Institut national d’ histoire de l’ art / INHA), Sveučilišta u Liègeu (Université Libre de Liège) i Toulouseu (Université de Toulouse Il-Le-Mirail).

ažurirano: 9 Ožujak, 2022