dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić izvanredni profesor 

soba: C-101
telefon: 01/4092-406
konzultacije: sri 9:30 - 11:00 (obavezna je prethodna najava mailom na lmagas@ffzg.hr)
bibliografija: CROSBI

Biografija

English version

Rođena je 1981. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005., a doktorirala 2012. s temom Sergije Glumac – život i djelo. Od 2006. zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska umjetnost 19. i 20. stoljeća u europskom kontekstu prof. dr. sc. Zvonka Makovića. U zvanju docentice je od 2016., a 2019. izabrana je za višu znanstvenu suradnicu. Od 2018. voditeljica je Poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti.

Od veljače 2007. sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih predmeta Moderna i suvremena umjetnost i Umjetnost nakon 1900. godine i niza izbornih kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija, a od 2012. izvodi i obavezni kolegij Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost na diplomskom studiju (modul 3).

Surađivala je na brojnim znanstvenim projektima: projektu MZOS-a Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (2007. − 2013.), bilateralnim međunarodnim projektima Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću, Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću (2011. – 2012.) i Njemačko-hrvatske umjetničke veze kao dio internacionalnih umjetničkih mreža 20. stoljeća (2014. – 2015.), projektu Ministarstva kulture RH Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost (2013. – 2015.), međunarodnom istraživačko-izložbenom projektu Bauhaus − umrežavanje ideja i prakse (2013. – 2015.), projektu HRZZ-a Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period 1780-1945 te projektima u sklopu potpore za znanstvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća (2013. – 2014.) i Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke I – IV (2015. – 2018.). Od 2018. surađuje na projektu HRZZ-a Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas.

Autorica je nekoliko izložaba: Sergije Glumac (Galerija Milan i Ivo Steiner, 2005.), Strast i bunt u hrvatskoj karikaturi (Galerija Klovićevi dvori, 2011.), Ekspresionizam u hrvatskoj grafici i Suvremena hrvatska grafička scena / propitivanje medija (obje realizirane u sklopu VI. dana grafike u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek, 2013.), Silvio Vujičić: Behind the Scene (Galerija Vladimir Bužančić, 2014.) te Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2015.) i Foto Tonka i kazalište (u sklopu XXVI. Krležinih dana, Hrvatsko narodno kazalište, Osijek, 2015.). Bila je dio autorskog tima izložaba Strast i bunt – ekspresionizam u Hrvatskoj (dionica grafika, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2011.), Put u vječnost (dionica fotografija, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2016.), Šezdesete u Hrvatskoj – Mit i stvarnost (dionica grafički dizajn, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2018.) i Na robu: vizualna umetnost v Kaljevini Jugoslaviji 1929 – 1941 (dionica fotografija, Moderna galerija, Ljubljana, Slovenija, 2019.). Surađivala je na izložbama Slika i objekt (Umjetnička galerija, Dubrovnik, 2004.), Postskulptura (HDLU, Zagreb, 2005.) i Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti (Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2007.) te katalogu izložbe Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije (2009.).

Sudjelovala je na 13 domaćih i 7 međunarodnih znanstvenih skupova i održala 20 javnih predavanja. Objavila je knjige Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke (2015.) i Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija (2019.), 16 poglavlja u knjigama, 10 izvornih znanstvenih radova te preko 60 stručnih radova, predgovora izložaba i prikaza.

Sudjelovala je u organizaciji 7 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova (npr. Art and Politics in Europe in the Modern Period, Zagreb, 2016.). Od 2013. do 2015. vodila je i organizirala program popularizacije znanosti Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika − ciklus predavanja iz povijesti umjetnosti (32 predavanja mladih znanstvenika). Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i AICA-e.

Dobitnica je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2015. koju dodjeljuje Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu te Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za promicanje povijesti umjetnosti za 2015. (za autorsku izložbu i monografiju Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke).

Područje njezina interesa vezano je uz modernu i suvremenu umjetnost, ponajprije grafički dizajn, scenografiju, fotografiju, grafiku i povijest izložaba.

ažurirano: 8 Listopad, 2021