dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić docent 

soba: C-101
telefon: 01/4092-406
konzultacije: pon 14:00 - 15:30
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Rođena je 1981. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005., a doktorirala 2012. s temom Sergije Glumac – život i djelo. Od 2006. zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti kao znanstvena novakinja na projektu Hrvatska umjetnost 19. i 20. stoljeća u europskom kontekstu prof. dr. sc. Zvonka Makovića. U zvanju više asistentice je od 2012., a 2014. je izabrana za znanstvenu suradnicu.

Surađivala je na znanstvenom projektu Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (2007. − 2013.), bilateralnom međunarodnom projektu Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću (2011./2012.) te sveučilišnim znanstvenim projektima Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća (2013./2014.) i Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu (2014.). Od 2013. surađuje na znanstvenom projektu Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost i međunarodnom istraživačko-izložbenom projektu Bauhaus − umrežavanje ideja i prakse, a od 2014. na bilateralnom međunarodnom projektu Njemačko-hrvatske umjetničke veze kao dio internacionalnih umjetničkih mreža 20. stoljeća i projektu HRZZ-a Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period 1780-1945.

Od veljače 2007. sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih predmeta Moderna i suvremena umjetnost i Umjetnost nakon 1900. godine i niza izbornih kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija, a od 2012. izvodi i obavezni kolegij Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost na diplomskom studiju (modul 3).

Bila je dio autorskog tima izložbe Strast i bunt – ekspresionizam u Hrvatskoj (dionica grafika, Galerija Klovićevi dvori, 2011.). Autorica je nekoliko izložaba: Sergije Glumac (Galerija Milan i Ivo Steiner, 2005.), Strast i bunt u hrvatskoj karikaturi (Galerija Klovićevi dvori, 2011.), Ekspresionizam u hrvatskoj grafici i Suvremena hrvatska grafička scena / propitivanje medija (obje realizirane u sklopu VI. dana grafike u osječkoj Galeriji likovnih umjetnosti, 2013.), Silvio Vujičić: Behind the Scene (Galerija Vladimir Bužančić, 2014.), Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke (Galerija Klovićevi dvori, 2015.). Surađivala je na izložbama Slika i objekt (2004.), Postskulptura (2005.) i Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti (2007.) te katalogu izložbe Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije (2009.).

Sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i održala brojna javna predavanja. Objavila je knjigu Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke, a uz znanstvene radove redovito objavljuje i stručne tekstove. Autorica je članaka za Allgemeines Künstler-Lexikon i Österreichisches Biographisches Lexikon te suradnica Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«. Od 2013. voditeljica je programa popularizacije znanosti Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika − ciklus predavanja iz povijesti umjetnosti.

Područje njezina interesa vezano je uz modernu i suvremenu umjetnost, ponajprije grafički dizajn, scenografiju, fotografiju, grafiku i povijest izložaba.

ažurirano: 26 Siječanj, 2018