dr. sc. Josipa Alviž viši asistent 

Biografija

Rođena je 1980. u Brežicama. Opću gimnaziju Tituša Brezovačkog u Zagrebu završila je 1998. godine, a 2006. godine diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2015. godine doktorirala s temom Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj (mentorica: dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.). Od listopada 2006. godine zaposlena je kao vanjska suradnica, od ožujka 2008. godine kao znanstvena novakinja-asistentica, a od travnja 2015. kao poslijedoktorandica-viša asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti (Katedra za metodiku nastave povijesti umjetnosti). Izvodi nastavu iz obvezatnih i izbornih kolegija nastavničkoga smjera diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Od 2012. godine suradnica je Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u radu međužupanijskih i županijskih stručnih skupova za nastavnike Likovne umjetnosti u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Područja stručnoga interesa: metodika nastave povijesti umjetnosti, likovne umjetnosti XVII. i XVIII. stoljeća.

ažurirano: 9 Ožujak, 2018