Terenska nastava – »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora«

Obavijest o terenskoj nastavi kolegija diplomskoga studija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« u utorak, 4. travnja 2017. u 11 sati dostupna je u prilogu.

ažurirano: 31 Ožujak, 2017