Promjena termina ispita – dr. sc. D. Milinović

Termini ispita iz kolegija prof. dr. sc. Dine Milinovića u trećem jesenskom roku pomiču se prema sljedećem rasporedu:

  • Uvod u ikonologiju: umjesto 22. rujna, novi je termin 15. rujna, od 10-13 sati;
  • Transformacije antičkoga svijeta / Nova post vetera: ikonografija prve kršćanske umjetnosti / Imperium: retorika moći u Rimskome Carstvu: umjesto 23. rujna, novi termin je 16. rujna, od 10-13 sati.

Budući da će i ovi ispiti, kao i prethodni, biti on-line, kandidati se trebaju javiti ranije, radi dogovora o vremenu ispita.

ažurirano: 3 Rujan, 2020