»Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« – rezultati pismenog ispita

Rezultati pismenog ispita iz predmeta »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« održanog 23. veljače 2016.:

  • Marija Buntak                   1
  • Mia Gašparović                 2-
  • Filip Karačić                      2-

ažurirano: 25 Veljača, 2016