Nastava – dr. sc. D. Milinović

Prof. dr. sc. Dino Milinović neće moći održati nastavu na kolegiju »Transformacije antičkog svijeta« u utorak, 20. listopada zbog spriječenosti; isto tako, nastave neće biti u srijedu, 21. listopada, na kolegiju »Nova post vetera coepit«. Studenti se pozivaju da prate objave na e-kolegijima u Omega sustavu.

 

ažurirano: 19 Listopad, 2020