dr. sc. Sanja Cvetnić redoviti profesor 

Biografija

English version

Sanja Cvetnić rođena je 1961. u Zagrebu, gdje je završila Klasičnu gimnaziju (1980.) i diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. godine. Na istom je fakultetu magistrirala 1992. godine radom Djela slikarske škole iz Bassana u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Radovan Ivančević) te doktorirala 1998. godine disertacijom Slikarstvo u drugoj polovici XVII. i početkom XVIII. stoljeća u Zagrebu (mentor prof. dr. sc. Vladimir Marković). Na Facoltà di Lettere e Filosofia u Bologni diplomirala interdisciplinarni studij Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.) sa završnim radom o slikaru Federicu Benkoviću (1992.). Od 1990. do 2000. godine zaposlena je kao kustos talijanske zbirke Strossmayerove galerije starih majstora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a potom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent (2000.), docent (2001.), izvanredni (2005.) i na posljetku kao redoviti profesor (2009.). U trajno zvanje redovite profesorice izabrana je 20. svibnja 2014. Od jeseni 2002. do jeseni 2004. godine obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti, a od 2004. do danas predstojnica je Katedre za umjetnost renesanse i baroka. Od 2004. do 2011. bila je voditeljica smjera Umjetnost renesanse i baroka na poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i mentorica. Od akademske godine 2004./2005. do 2007./2008. predavala je predmet Umjetnost baroka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu kao vanjski suradnik. Objavila je pedeset izvornih znanstenih radova iz područja umjetnosti renesanse, manirizma i baroka, ikonografije i pučke umjetnosti te samostalne publikacije:
BAROKNI DEFTER: STUDIJE O LIKOVNIM DJELIMA XVII. I XVIII. STOLJEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI. Zagreb: Leykam international, 2011. 256 stranica.
IKONOGRAFIJA NAKON TRIDENTSKOGA SABORA I HRVATSKA LIKOVNA BAŠTINA. Zagreb: FF-press, 2007., 262 stranice.
LOYTRE ZA RAY NEBESZKI: KRIŽNA DRVA I KAPELICE U TUROPOLJU. Zagreb: ArTresor naklada, 2002., 232 stranice.
Đuro Vanđura, Borivoj Popovčak, Sanja Cvetnić, SCHNEIDEROV FOTOGRAFIJSKI ARHIV. HRVATSKI SPOMENICI KULTURE I UMJETNOSTI, Zagreb 1999., 352 stranice.
Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl (ur.) SIC ARS DEPRENDITUR ARTE. Zbornik u čast Vladimira Markovića. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009., str. 121-130. Predgovor (sa suurednicima): Lovorov vijenac, str. 9-10.
Sanja Cvetnić (ur.), KAPELA SV. BARBARE U VELIKOJ MLAKI. Zagreb: Leykam international 2008. Predgovor: Pučko i dijachko (urednička napomena), str. 10-15. Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (2009.) i Povelja Grada Velike Gorice (2009.).

ažurirano: 19 Listopad, 2017