Osnove likovnih umjetnosti

šifra: 46966
ECTS: 5
semestar: 1
termin održavanja nastave: srijeda, 9:30-11:00, D VI (predavanje); četvrtak, 8:00-11:00, A-126 / petak, 8:00-11:00, A-126 (seminar)

Oblik nastave: 30P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Tumačenje osnovnih znanja neophodnih za karakterizaciju, analizu i interpretaciju umjetničkog djela. Objašnjavanje različitih modela pristupa umjetničkom djelu s obzirom na namjenu, izražajna sredstva i značenja koja djelo obilježavaju. Poticanje razvoja specijalizirane percepcije: percepcije različitih plošnih ili prostornih te kromatskih pojedinosti u slici, crtežu, plakatu ili oblikovanju predmeta različitih vrsta umjetničkog obrta te plastičko prostorne percepcije kod specifičnih svojstava skulpture. Građa se tumači na karakterističnim primjerima djela likovnih umjetnosti od antike do dvadeset i prvog stoljeća. Seminari se tematski nadovezuju na predavanja i sastoje se pretežno od usmenih i pismenih vježbi analize likovnog djela. Dio seminarskih zadataka studenti rješavaju u muzejskim ili galerijskim prostorima.

Cilj kolegija: Cilj kolegija je razvijanje vizualne percepcije u pristupu umjetničkom djelu. Usvajanje osnovnih znanja i metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i suvremenih medija iz svih razdoblja. Usvajanje temeljne stručne terminologije.

Ispit: pismeni (kolokvij) i usmeni

Literatura

Obavezna

 • (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005., poglavlja: Warnke, Predmetna područja povijesti umjetnosti; Sauerländer, Općenito utvrđivanje predmeta; Sauerländer, Utvrđivanje vremena i mjesta nastanka te utvrđivanje autorstva djela;
 • Grupa autora, Jansonova povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2008., poglavlja:
  Uvod u umjetnost str. XXI-XXXI; od Romanička umjetnost do kraja, sva poglavlja (bez arhitekture); posebnu pozornost obratiti na izdvojene tekstove unutar poglavlja: SažetciMaterijali i tehnikeIz kuta povjesničara umjetnosti;
 • F. Dulibić, Osnove likovnih umjetnosti, tekstovi, bilješke i linkovi na fakultetskom sustavu Omega.

Dodatna

 • Heinrich Wölfflin, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1995., str. 79-103;
 • Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.;
 • Vera Horvat Pintarić, Svjedok u slici, Matica Hrvatska, Zagreb, 2001.;
 • Edward Lucie-Smith, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 1984.;
 • Umjetnost (leksikon, ur. Jadranka Damjanov), Panorama, Zagreb, 1967.;
 • Marcia Pointon, History of Art, A Student’s Handbook, Routledge, London-New York 1997.;
 • Rudolf Arnhajm, Umetnost i vizualno opažanje, Nova verzija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.;
 • E. H. Gombrich, Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd 1984.;
 • internetske stranice:
 • Dobre reprodukcije (+kolori) za Wölfflina
 • Reprodukcije značajnih djela cjelokupne povijesti umjetnosti:
 • Obavijesti o izložbama i drugim kulturnim događajima u Zagrebu i Hrvatskoj

ažurirano: 4 Listopad, 2014