dr. sc. Jasmina Nestić izvanredni profesor 

Biografija

Rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Opću gimnaziju završila je u Velikoj Gorici 1998. godine, a 2006. godine diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu 2007. godine upisala Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti. Od rujna 2006. do srpnja 2007. godine bila je zaposlena kao profesorica povijesti umjetnosti u srednjoj školi. Od listopada 2006. godine zaposlena je kao vanjska suradnica, a od ožujka 2008. godine kao znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti. Izvodi predavanja iz obvezatnih i izbornih kolegija nastavničkog smjera na diplomskom studiju povijesti umjetnosti. Područja znanstvenoga interesa: metodika nastave povijesti umjetnosti, slikarstvo i kiparstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj.

ažurirano: 22 Kolovoz, 2023