Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti (nastavnički smjer)

nositelj/izvodač: dr. sc. Josipa Alviž docent
šifra: 117733
ECTS: 3
semestar: zimski
uvjeti: upisan I. semestar diplomskoga studija povijesti umjetnosti, nastavnički smjer

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 15P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Studenti će se tijekom ovog kolegija upoznati s nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnima za kvalitetno izvođenje nastave likovne umjetnosti u srednjim školama. Putem vježbi koje će izvoditi studenti će se samostalno osposobljavati za savladavanje svih vještina i znanja koja će im biti potrebna u pripremi i održavanju nastave u školama, što ih očekuje u narednim semestrima. Najviše pažnje posvetit će se suvremenim metodama zapisa, obrade i prezentacije likovno-umjetničkih djela (digitalnoj fotografiji, programima za obradu i prezentaciju slika) i medijima vrednovanja znanja (državna matura, pisani ispiti, vježbe). Studenti će se upoznati i direktno uključiti u suradnju sa srodnim kulturnim ustanovama kroz muzejsko-edukacijske projekte, kao jednim od segmenata nastave. Kolegij se izvodi u informatičkoj predavaonici.

Cilj kolegija: znanja – poznavanje tradicionalnih i modernih nastavnih sredstava i pomagala, poznavanje programa za obradu i prezentaciju materijala, kataloga znanja, postupke vrednovanja znanja; vještine – snalaženje u izradi i korištenju tradicionalnih i modernih nastavnih sredstava i pomagala, samostalno snimanje umjetničkih djela, obrada snimljenog materijala pomoću dostupnih programa i različiti oblici prezentacija umjetničkog djela, oblikovanje i artikulacija muzejsko-edukacijskog programa, oblikovanje pisanih ispita i metodičkih vježbi; kompetencije – tehnički kvalitetna prezentacija umjetničkog djela, primjena tehničkih znanja i vještina u odnosu na bilo koju vizualnu ili likovno-umjetničku pojavu.

Ispit: predaja portfolija vježbi izvedenih tijekom semestra, pismeni (kolokvij), usmeni

Literatura

Obavezna

 • Odobreni nastavni plan i program za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za tekuću školsku godinu
 • Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
 • Interaktivna internetska stranica s metodičkim vježbama
 • Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost
 • Primjeri ispita državne mature iz predmeta Likovna umjetnost objavljeni na internetskoj stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
 • Skupina autora, Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice, Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.
 • Odabrani priručnik za digitalnu fotografiju
 • Odabrani priručnik za Photoshop
 • Odabrani priručnik za Power Point

Dodatna

 • Tom Ang, Cjeloviti priručnik za digitalnu fotografiju, Zagreb: Leo Commerce, 2006.
 • Tom Ang, Digitalna fotografija, Zagreb: Znanje d. d., 2007.
 • Scott Kelby, Photoshop CS2 priručnik za digitalnu fotografiju, Zagreb: Miš d. o. o., 2006.
 • Jorgen Koch, Najprikladniji priručnik za Power Point 2003, Zagreb: Egmont, 2005.
 • Chris Orwig, Adobe photoshop CS3 u praksi – 100 najvažnijih postupaka, Zagreb: Miš d. o. o., 2008.

ažurirano: 30 Rujan, 2020