Hospitacije (nastavnički smjer)

nositelj/izvodač: dr. sc. Josipa Alviž docent
šifra: 124455
ECTS: 2
semestar: ljetni
uvjeti: upisan II. semestar diplomskog studija povijesti umjetnosti, nastavnički smjer

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 0P/0S/30V

Sadržaj kolegija: Studenti se direktno povezuju s nastavnim procesom iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama i u njemu aktivno sudjeluju. Tijekom semestra studenti prisustvuju predavanjima dodijeljenih im mentora, predavanjima drugih profesora-mentora i oglednim satima studenata viših godina u srednjim školama. Usko surađuju sa svojim mentorom pomažući pri pripremi i izvođenju nastave. Na hospitacijama mentor studenta upoznaje s mnogobrojnim aspektima nastavničkog poziva – razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, nastavni planovi i programi, udžbenici i priručnici, vrednovanje znanja i državna matura. Studenti tijekom hospitacija bilježe dnevnik rada prema unaprijed dogovorenim kriterijima i formularima. Koordinaciju mentora i studenata, profesorskih i studentskih predavanja vodi izvođač kolegija koji se redovito sa studentima sastaje na vježbama na fakultetu radi regulacije i analize cijelog procesa hospitacija.

Cilj kolegija: znanja – poznavanje različitih pristupa pripremi i artikulaciji nastavnog sata, nastavnog programa i udžbenika, poznavanje administrativnih odredbi u dinamici srednjoškolske nastave; vještine – snalaženje u pripremi i artikulaciji nastavnog sata, snalaženje u udžbenicima za likovnu umjetnost; snalaženje u konkretnim situacijama unutar nastavnog sata (komunikacija s učenicima, vrednovanje znanja, održavanje discipline); kompetencije – pripremljenost za praktičnu nastavu u srednjim školama unutar kolegija Praktikum i izvođenje nastave.

Ispit: ne, potpis i zabilješka o izvršenju obaveza

Literatura

  • Odobreni nastavni plan i program za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za tekuću školsku godinu.
  • Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica, Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.
  • Interaktivna internetska stranica s metodičkim vježbama
  • Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost.
  • Skupina autora, Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice, Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.

ažurirano: 30 Rujan, 2020