Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oglasna ploča
  • Javna obrana teme doktorskog rada kolegice Ive Kožnjak pod naslovom »Sakralna arhitektura u doba … Saznajte više

  • Zbog aktualnih mjera karantene (lockdown) koje su na snazi u čitavoj Austriji od ponedjeljka, … Saznajte više

  • Javna obrana doktorskoga rada kolegice Barbare Vujanović (»Od antičkih uzora do neoklasicizma – klasična … Saznajte više