Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oglasna ploča
  • Studenti zainteresirani za demonstraturu na obaveznom kolegiju preddiplomskoga studija »Arhitektura renesanse i baroka« mogu se … Saznajte više

  • Javna obrana doktorskoga rada kolegice Maje Žvorc (»Nadgrobni spomenici na području povijesne Zagrebačke biskupije … Saznajte više

  • Javna obrana doktorskoga rada kolege Davorina Vujčića (»Kiparski opus Vanje Radauša«, mentor: prof. dr. … Saznajte više