Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oglasna ploča
  • Ispit iz predmeta »Transformacije antičkog svijeta« i »Imperium: retorika moći u Rimskome Carstvu« održat … Saznajte više

  • Ispit iz »Osnova likovnih umjetnosti« održat će se 16. lipnja u 12 sati online, … Saznajte više

  • Prof. dr. sc. Dino Milinović održat će usmene ispite na daljinu (Omega/BigBlueButton), pa se … Saznajte više