Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oglasna ploča
  • Polazak na terensku nastavu kolegija »Frankapani kao naručitelji« i »Hrvatska likovna baština ‘između gotike i baroka’« … Saznajte više

  • Dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić će u srijedu, 14. studenoga 2018. držati konzultacije od … Saznajte više

  • Prvi kolokvij iz kolegija »Vizualna kultura 1960-ih« održat će se u utorak, 20. studenoga … Saznajte više