Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Oglasna ploča
  • Termin pismenog dijela ispita iz predmeta »Osnove likovnih umjetnosti« koji se treba održati 24. … Saznajte više

  • Javna obrana teme doktorskog rada kolege Ivana Viđena (»Povijest zaštite spomenika u Dubrovniku od … Saznajte više

  • Obavijest o terenskoj nastavi iz diplomskoga kolegija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« u subotu 22. … Saznajte više