Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti:

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.