Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti:

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

Tajnica poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti:

Ivana Tomas