dr. sc. Dubravka Botica redoviti profesor 

soba: C-105
telefon: 01/4092-145
konzultacije: čet 10:00 - 11:30
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođena je 1976. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Od 1994. do 1999. studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studijske grupe germanistike i povijesti umjetnosti. Na znanstvenom poslijediplomskom studiju povijesti umjetnosti magistrirala je 2003. godine radnjom Sakralna arhitektura Vrbovečkog arhiđakonata od XVII. do sredine XIX. stoljeća. Doktorsku disertaciju pod nazivom Četverolisne crkve u srednjoj Europi – problem tipologije sakralne arhitekture XVIII. stoljeća, izradila je na Odsjeku za povijest umjetnosti kod mentora dr. sc. Vladimira Markovića, red. prof. u miru, a obranila ju je 2007. godine. U više navrata usavršavala se u inozemstvu, tijekom 2002. i 2006./2007. boravila je kao stipendist DAAD-a na višemjesečnom studijskom boravku na Ludwig-Maximilians-Universität, odnosno Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu, te u više navrata na Institut für Kunstgeschichte Universität Wien u Austriji.
Od prosinca 1999. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu je 2000. izabrana u zvanje asistenta, 2010. godine u zvanje docenta, a 2015. u zvanje izvanrednog profesora. Drži nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju na Katedri za umjetnost renesanse i baroka, te na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti.
Njezino područje istraživanja usmjereno je na umjetnost i arhitekturu novog vijeka, posebno na mjesto hrvatske arhitekture u srednjoeuropskom kontekstu, kao i istraživanje uloge naručitelja i formiranja zbirki te metodologiju povijesti umjetnosti. Sudjelovala je na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata akademika Vladimira Markovića, na projektu Likovni leksikon Hrvatskog leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« bila je urednica za razdoblje baroka i rokokoa, a od 2010. do 2014. bila je voditeljica nastavno-istraživačkog projekta Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2012. godinu te dvije Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu. Koautorica je izložbe i istoimenog kataloga Arhitektura i performans: grafike iz Kraljevskog kabineta Luja XIV, Muzej za umjetnosti i obrt u Zagrebu, održane 2015. godine. Za tu izložbu te znanstvenu knjigu Barokne četverolisne crkve u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Školska knjiga, Zagreb, 2015.) dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu. Sudjelovala je u izložbenom projektu Veličanstveni Vranyczanyevi (Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 2016.), koji je dobio Povelju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2016. godinu. Bavi se prevođenjem stručnih tekstova iz povijesti umjetnosti s njemačkog jezika. Članica je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, European Architectural History Network i Hrvatskog alumni DAAD kluba.

ažurirano: 5 Siječanj, 2022