Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2017./2018.

Prijave za upis na diplomske studije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu primaju se do 27. rujna 2017. do 15 sati. Svi pristupnici će se za upis prijavljivati online. Poveznice i upute za prijavu bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Fakulteta. Mole se pristupnici da online prijavu ne započinju prije nego što se upoznaju s postupkom i realiziraju preduvjete za prijavu navedene na internetskim stranicama Fakulteta te se upoznaju s uvjetima prijave na Odsjeku za povijest umjetnosti.

U istom razdoblju (do 27. rujna 2017., radnim danom od 9 do 12 sati) svi pristupnici trebaju u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predati ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka, u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

  1. Nastavnički smjer
  2. Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
  3. Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
  4. Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
  5. Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prijave na diplomski studij bez popunjenog Obrasca za prijavu na upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostavljenog u tajništvo Odsjeka smatrat će se nepotpunima.

Prioritet pri upisu modula/smjerova određuje se na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture. To znači da će se u prosjek ocjena ubrajati sve ocjene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika. Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru ili prema ravnomjernom rasporedu prema modulima na istraživačkom smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu.

Pristupnici koji su završili preddiplomske studije srodne studiju povijesti umjetnosti na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu (povijest, arheologija, arhitektura) mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku (pismenom ispitu). Pristupnici koji su završili neistovjetne preddiplomske studije mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku samo ukoliko su tijekom preddiplomskog studija ostvarili minimalno 15 ECTS na kolegijima iz područja povijesti umjetnosti (dokazuje se prijepisom ocjena preddiplomskoga studija koji je sastavni dio dokumenata za prijavu). Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija. Pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije se na temelju kvalifikacijskoga postupka (pismenoga ispita) rangira u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili studije koji udovoljavaju kriterijima za nastavak diplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom razlikovne godine/semestra ili tijekom diplomskoga studija.

Kvalifikacijski postupak (pismeni ispit) za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije održat će se u petak, 29. rujna 2017. godine u 10 sati u predavaonici A-126. Rezultati kvalifikacijskog postupka bit će objavljeni najkasnije 2. listopada 2017. godine na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti.

Popis pristupnika s pravom upisa (rang-lista) bit će objavljena na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti najkasnije 2. listopada 2017. godine.

Svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti trebaju osobno* doći dana 2. listopada 2017. godine u 12 sati u predavaonicu A-126, kako bi se definirao konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima diplomskoga studija.

Rezultati razredbenog postupka (konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima) bit će objavljeni najkasnije 4. listopada 2017. godine na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti.

Upisi u diplomske studije obavljat će se 4., 5. i 6. listopada 2017. godine u dvorani D-VII, a zatim u Studentskoj službi.

* u iznimnim slučajevima spriječenosti osobnog dolaska, pristupnici su se dužni pravovremeno javiti mailom dr. sc. Tanji Trška, v. asist. (ttrska@ffzg.hr).

Prilog: Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti

ažurirano: 5 Listopad, 2017