Obavijest o terenskoj nastavi iz diplomskoga kolegija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« – utorak 26. travnja 2022.

Terenska nastava kolegija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« održat će se u utorak 26. travnja na izložbi Pigmentarium u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Na sastanak u podne (pet do dvanaest) potrebno je donijeti i seminare, jer je taj dan i rok za predaju. Sastanak je u podne pred ulazom u muzej, a detaljnije je terenska opisana u obavijesti u prilogu.

dr. sc. Sanja Cvetnić

ažurirano: 22 Travanj, 2022