Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora«, »Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća: atribucija, stil, ikonografija«, »Likovne umjetnosti renesanse i baroka« i »Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća« održanih 28. lipnja 2017. dostupni su u prilogu.

ažurirano: 30 Lipanj, 2017