Nastava – »Umjetnost antike«

U petak, 13. listopada 2017. neće se održati seminari iz kolegija »Umjetnost antike«, obzirom da nije bilo predavanja te studenti nisu mogli biti podijeljeni u seminarske grupe. Prvo predavanje iz kolegija »Umjetnost antike« održat će se u srijedu, 18. listopada 2017. prema rasporedu.

ažurirano: 12 Listopad, 2017