Popis pristupnika s pravom pristupa razredbenom postupku

Popis pristupnika s pravom pristupa razredbenom postupku za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti u ak. god. 2016./2017. dostupan je u prilogu.

ažurirano: 30 Rujan, 2016