XV. Dani Cvita Fiskovića (Zadar, 28. IX. – 1. X. 2016.)

XV. Dani Cvita Fiskovića s temom Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti održat će se od 28. rujna do 1. listopada 2016. godine u Zadru pod pokroviteljstvom VII. Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Program skupa

Stvarajući djela likovnih umjetnosti i arhitekture umjetnici se često kroz težnju za samoreprezentacijom naručitelja, susreću i sa zadatkom uobličavanja i određivanja ne samo njegovog vlastitog, ali i kolektivnog identiteta, preciznije rečeno identiteta uže ili šire društvene zajednice kojoj također po vlastitom shvaćanju naručitelj pripada, bilo da je riječ o obitelji, bratovštini, komuni i regiji, poslovnoj zajednici, naciji itd. Ukratko, naručitelji uz pomoć umjetnika nastoje vlastiti identitet stvoriti, definirati i redefinirati u odnosu prema identitetu onog Drugog. Kreirajući identitete umjetnici se oslanjaju na postojeće vizualne ili povijesne narative, interpretirajući ih i obogaćujući, ili, pak, postaju kreativni tvorci novih identitetskih konstrukata, bilo na formalnoj bilo na značenjskoj razini. Suvremena povijest umjetnosti i njoj srodne discipline tradicionalno propituju ovu gotovo neiscrpnu problematiku, pa stoga brojna pitanja i dalje čekaju svoje odgovore, a neka nisu ni otvorena.

ažurirano: 2 Listopad, 2016