Rezultati kolokvija – »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka«

Rezultati I. i II. kolokvija iz predmeta »Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka« dostupni su u prilogu.

Moli se student/ica koji se nije potpisao/la na kolokvij da se što prije mailom javi doc. dr. sc. Nikolini Maraković.

ažurirano: 11 Lipanj, 2016