Nastava – dr. sc. S. Cvetnić

Umjesto u utorak, 20. ožujka 2018., nastava kolegija »Ikonografija nakon Tridentskoga sabora« održat će se u subotu, 24. ožujka u Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU. Više informacija dostupno je u prilogu.

ažurirano: 16 Ožujak, 2018