Nastava – »Antičko slikarstvo«

Nastava na kolegiju »Antičko slikarstvo« nije održana zbog bolesti nositelja kolegija doc. dr. sc. Tina Turkovića. Nadoknada predavanja održat će se u dogovoru sa studentima.

ažurirano: 22 Ožujak, 2018