Prošlost na aukciji – predavanje dr. sc. Renate Komić Marn (petak, 5. srpnja 2024., 15.30 h)

U okviru Doktorskog studija povijesti umjetnosti, kulturne baštine i vizualne kulture u petak, 5. srpnja 2024. u 15.30 sati, D VI, održat će se pozvano predavanje dr. sc. Renate Komić Marn (Institut za povijest umjetnosti Znanstvenoistraživačkog centra Slovenske akademije znanosti i umjetnosti u Ljubljani) pod naslovom Prošlost na aukciji: prodaja umjetničkih zbirki u Sloveniji u međuratnom razdoblju i njihov utjecaj na tržište umjetnina i antikviteta u Hrvatskoj.

Predavanje je otvoreno svim zainteresiranima, a više o temi i gostujućoj predavačici dostupno je u prilogu.

ažurirano: 3 Srpanj, 2024