Nastavno-istraživački projekt »Interdisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica«

Istraživanja nastavnika i studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Projekt se odvija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, na diplomskom studiju povijesti umjetnosti.

Voditelj projekta:

Suradnici:

Nastavno-istraživački projekt Interdisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica odvija se od 2010. godine, a njegovo pokretanje potaknuto je lošim stanjem dvorca i devastacijama građevine i zidnih slika. Prvotno je planiran kao multidisciplinarni nastavno–istraživački projekt, u kojemu bi nastavnici i studenti različitih fakulteta i struka kroz međusobnu suradnju imali priliku u praksi primijeniti teoretska znanja vezana uz različite aspekte istraživanja i zaštite kulturne baštine, te upozoriti na neprimjereno stanje dvorca. Tijekom rada na projektu konkretnije je realizirana suradnja s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjekom za restauriranje-konzerviranje umjetnina (voditeljica projekta doc. mr. Suzana Damiani).

Prva faza istraživanja – 2010./2011.

Istraživanja studenata i nastavnika te suradnika Odsjeka za povijest umjetnosti usmjerena su na dva područja, odnosno teme istraživanja. Prva je bila prikupljanje literature, dokumentacije i arhivske građe o dvorcu, pohranjene u arhivima, knjižnicama i fototekama različitih kulturnih i znanstvenih institucija. Pritom se ustanovilo da, iako se radi o jednom od značajnijih spomenika iz baroknog razdoblja, dvorac Brezovica nije do sada dostatno istražen i zastupljen u znanstvenoj literaturi. Također, brojna su se pitanja otvorila vezana i uz najznačajnije umjetničko djelo u dvorcu, oslik središnje dvorane s prizorima iz Sedmogodišnjeg rata, u kojem je sudjelovao Josip Kazimir Drašković, a koje su izvedene za vrijeme njegova sina, Ivana VIII. Draškovića.

Druga tema istraživanja je sama građevina. Provedena je detaljna analiza i opis postojećeg stanja, koliko je to bilo moguće uslijed nedostatne arhitektonske dokumentacije. Provedena su istraživanja povijesnih podataka, prije svega o vlasnicima dvorca Brezovica, od kojih treba istaknuti najznačajnije: obitelj Drašković, bana Ignjata Gyulaya te Zagrebačku nadbiskupiju, odnosno nadbiskupa Antuna Bauera. Povijest gradnje dvorca pokazala se znatno složenijom nego li se to ranije smatralo – trokrilni dvorac s ugaonim kulama kakav danas vidimo, rezultat je sukcesivnih pregradnji i dogradnji. Pretpostavke o fazama gradnje temelje se na arhivskim podacima i analizi građevine, a potvrđene su i otvaranjem građevinskih sondi.

Suradnici prve faze projekta:

Ana Ćurić, Vanja Jarni, Ana Kaniški, Mateja Kuka, Igor Loinjak, Jelena Mužar, Nataša Pašić, Iva Raič Stojanović, Mirna Ratkajec, Martina Salaj, Pavica Šonjić, Antonia Tomić i Maja Žvorc

Rezultati prve faze istraživanja prezentirani su u knjizi Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica. Izvještaj prve faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta i Odsjeka za restauriranje-konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., (ur. Dubravka Botica). Publikacija je tiskana sredstvima Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a projekt i publikacija dobitnici su Rektorove nagrade za akad. godinu 2011./12.

Multidisciplinarna istraživanja kompleksa dvorca Brezovica (2012.)

Druga faza istraživanja – 2011./2012.

Druga faza istraživanja, koja je započela u ljetnom semestru akademske god. 2011./12. srodno je koncipirana. Istraživanja arhivske građe usmjerena su na prvo razdoblje, kada je dvorac u vlasništvu obitelji Drašković, te razdoblje nakon 1912. godine, kada je dvorac i posjed kupila Zagrebačka nadbiskupija. Istražena je građa iz Hrvatskog državnog arhiva, Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu te ostavština arhitekta V. Kovačića u Planoteci Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Do sada navedena građa nije bila sustavno istraživana, a podaci o zahvatima u vrijeme nadbiskupa Bauera, koje provodi arhitekt Viktor Kovačić, značajan su doprinos upotpunjavanju slike o ranoj fazi rada jednoga od najvažnijih hrvatskih arhitekata, kao i zahvatima na dvorcu. Daljnja istraživanja na građevini otkrila su zazidane otvore, kojima su potvrđene ranije pretpostavke o fazama gradnje dvorca. Opisano je i analizirano terazzo popločenje dvorca, koje pokazuje srodnosti s popločenjem u dvorcu Oršića u Gornjoj Bistri, te gospodarske zgrade ovog nekada velikog posjeda.

Suradnici druge faze projekta:

Tena Adamić, Kristina Brodarić, Ana Drveni, Kristijan Jerković, Eva Kalogjera, Irena Ravlić, Ivan Roth, Mima Samodol, Nevenka Šarčević, Petra Šlosel, Eva Žile

Rezultati istraživanja prezentirani su u publikaciji koja je objavljena u travnju 2013. Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica. Izvještaj druge faze istraživanja studenata Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013. (ur. D. Botica). Publikacija je tiskana sredstvima Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

Istraživanja kompleksa dvorca Brezovica (2013.)

Treća faza istraživanja – 2012./2013.

U trećoj fazi rada projektu tijekom ljetnog semestra akad. god. 2012./13. nastavljena su istraživanja građevine i razdoblja gradnje, kao i povijesnih podataka o vremenu kada je dvorac bio u vlasništvu nadbiskupa Antuna Bauera. Istraživanje ostavštine konzervatorice Ane Deanović otvara važnu temu prenamjena i promjena na dvorcu nakon nacionalizacije, a na tu temu nadovezuje se istraživanje promjena na dvorcu na temelju fotografske dokumentacije. Oblici otvora na dvorcu Brezovica preciznije su istraženi u nutar korpusa stambene arhitekture 18. stoljeća na Gradecu. Na temelju zapisa i fotografske dokumentacije donesen je i prijedlog kronologije zahvata na osliku središnje dvorane, koji će se nadopuniti rezultatima restauratorskih istraživanja. Koliko je to bilo moguće, nastavljeno je sondiranje u unutrašnjosti dvorca, pri čemu su pronađeni zazidani izvorni otvori na katu, zazidani lukovi na stubištu i izmjene na svodovima stubišta.

Suradnici na projektu: Jelena Behaim, Ina Beović, Ivan Ferenčak, Tea Gorup, Tea Horvatin, Doris Kos, Jelena Mičić, Andrea Manzoni, Lana Momirski, Nika Šimičić

Istraživanja kompleksa dvorca Brezovice (2014.)

 

ažurirano: 28 Siječanj, 2015