Venecijanska skulptura renesanse i baroka

izvodač:
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Ciljevi kolegija: Kolegij pruža pregled venecijanske skulpture od XV. do kraja XVIII. stoljeća. Studenti će se upoznati s osnovnim stilskim odrednicama i fazama razvitka te glavnim predstavnicima (kiparima, altaristima). Osobita će se pozornost posvetiti specifičnim temama poput skulptorske dekoracije nadgrobnih spomenika, pročelja i oltarnih nastavaka te će se detaljno obraditi njihovi najznačajniji primjeri u sklopu venecijanske renesansne i barokne baštine. Također će se razmotriti spektar utjecaja te izravni i posredni importi venecijanske skulpture prisutni u hrvatskoj likovnoj baštini. Studenti će se upoznati sa značenjem pojedinih umjetničkih ostvarenja unutar venecijanske i hrvatske likovne baštine, njihovim autorima, okolnostima narudžbe, profilom naručitelja, (izvornim) smještajem i namjenom, te razinom njihove očuvanosti.

Očekivani ishodi učenja: poznavati ostvarenja venecijanske skulpture, umjetnike te stilske i tehničke značajke u kontekstu europske i hrvatske likovne umjetnosti renesanse i baroka; stilska analiza djela te njihovo vrednovanje u povijesno-kulturnome kontekstu; interpretacija pojedinih djela i venecijanske skulpture u cjelini u kontekstu razvitka talijanskoga kiparstva renesanse i baroka.

Ispit: pismeni (dva kolokvija)

Literatura

Obavezna

  • Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London: Thames and Hudson, 1992., str. 141-148; 204-212;
  • John Pope-Hennessy, Italian High Renaissance and Baroque Sculpture, London-New York: Phaidon, 2002., str. 235-266;
  • Bruce Boucher, Italian Baroque Sculpture, London: Thames and Hudson, 1998., str. 113-132;
  • Rudolf Wittkower (Revised by Joseph Connors and Jennifer Montagu), Art and Architecture in Italy 1600-1750, III. Late Baroque, New Haven-London: Yale University Press, 1982., str. 64-68;
  • Radoslav Tomić, Barokni oltari i skulptura u Dalmaciji, Zagreb: Matica hrvatska, 1995. (odabrana poglavlja);
  • PowerPoint – prezentacije i Zbirka materijala podijeljena na nastavi.

Dodatna

  • Camillo Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Milano: Alfieri, 1966.
  • AA.VV., La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, ur. Andrea Bacchi, Milano: Longanesi, 2000.
  • Članci iz časopisa: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Peristil, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, koje će studenti dobiti na uvid prilikom početka izvođenja kolegija.
  • Danko Šourek, Altarističke radionice na granici: barokna mramorna skulptura u Rijeci i Hrvatskom primorju, Zagreb, Leykam International, 2015.

ažurirano: 1 Listopad, 2021