Međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti

Međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti

Zagreb, 16.-19. studeni 2011.

Organizator: Klub studenata povijesti umjetnosti (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Program

ažurirano: 9 Rujan, 2014