Arhitektura XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi (modul 2)

šifra: 118185
ECTS: 5
semestar: zimski

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij daje pregled srednjoeuropske arhitekture od XVI. do XVIII. stoljeća, uz kronološku i regionalnu podjelu građe, te tipološku razradu građe, s naglaskom na odabrane tipove sakralne i profane arhitekture te urbanizma koji su relevantni za hrvatsku arhitekturu. Kolegij daje uvid u temeljne probleme u srednjoeuropskoj arhitekturi razmatranog razdoblja, pojava i definicija stilskih oblika, osobito pojava renesanse u srednjoj Europi, te pojave, usvajanja i širenja baroknog stila. Naglasak je na istraživanju porijekla tipova sakralne i profane arhitekture, te promjenama razmatranih tipova tijekom razmatranog razdoblja. Posebno će se razmatrati načini širenja i usvajanja tipova bečke arhitekture u ostatku srednje Europe, s naglaskom na primjere iz hrvatske arhitekture, pri čemu će se kritički preispitati postojeće teze.

Cilj kolegija: Uvid u razvoj i tipologiju te stilsku periodizaciju arhitekture od XVI. do XVIII. stoljeća, sposobnost prepoznavanja i interpretacije stilskih oblika renesanse i baroka u arhitekturi srednje Europe.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • H. Lorenz (ur.), Barock in Österreich, 1999. (odabrana poglavlja) ;
  • Millon, Henry, (Ed.), The Triumph of the Baroque: Architecture in Europe 1600-1750, 1999. (odabrana poglavlja);
  • R. Toman (ur.), Baroque, architecture, sculpture, painting, Köneman, 1998. (odabrana poglavlja);
  • A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj,. Zagreb, Liber, 1982. (odabrana poglavlja);
  • Th. DaCosta Kaufmann, Court, Cloister & City, The Art and Architecture of Central Europe 1450-1800, Weidenfeld & Nicolson, London, 1995. (odabrana poglavlja);
  • D. Botica, »Arhitektura 18. st. kontinentalne Hrvatske u kontekstu srednjoeuropske arhitekture – problemi istraživanja utjecaja bečke arhitekture na odabranim primjerima (Belje, Čakovec, Zagreb)«, Zbornik 3. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2013., str. 189-196;
  • Prezentacije i sažeci predavanja na mrežnim stranicama (Omega).

Dodatna

  • Ch. Norberg-Schulz, Baroque Architecture, Electa/Rizzoli, New York, 1979.;
  • Ch. Norberg-Schulz, Late Baroque and Rococo Architecture, Electa/Rizzoli, New York, 1980.;
  • E.Hempel, Baroque art and architecture in central Europe: Germany, Switzerland, Hungary, Czechoslovakia, Poland, 1966. (odabrana poglavlja).

ažurirano: 1 Listopad, 2021