Prijava diplomskoga rada na konzervatorskom modulu

Obavijest studentima diplomskoga studija – prijava diplomskoga rada na konzervatorskom modulu (Katedra za zaštitu kulturne baštine)

Ponukana prošlogodišnjim iskustvom prevelikog broja prijavljenih za diplomske radove na Konzervatorskom modulu Diplomskoga studija, članovi Katedre za zaštitu kulturne baštine Odsjeka za povijest umjetnosti odlučili su da se rok za dogovor mentorstva za diplomske radnje pomakne s kraja 3. (ili 9.) semestra na mjesec rujan, odnosno na kraj 2. (ili 8.) semestra.

Budući da je u akademskoj godini 2010-11. broj prijavljenih bio znatno veći od dopuštenoga (pet kandidata po mentoru na modulu), a u trećem (odnosno posljednjem) semestru na kojem se održava nastava nije bilo moguće da se ti studenti pošalju na neki od preostalih modula i tako ispune kvotu odslušanih i položenih ispita i prijave diplomu, odlučili smo da ove akademske godine na Konzervatorskom modulu rok za dogovor mentorstva bude 20. rujna.

Tako će studenti, u slučaju da ih bude previše zainteresiranih za jednog mentora i modul, imati dovoljno vremena da u posljednjem semestru pohađaju i polože predmete na onim modulima na kojima će još biti mjesta za prijavu diploma.

U Zagrebu, 5. rujna 2011.

 

Prof. dr. sc. Zlatko Jurić, izv. prof.

Dr. sc. Marko Špikić, doc.

Dr. sc. Franko Ćorić, viši asist.

ažurirano: 9 Rujan, 2014