Zaštita spomenika kulture

šifra: 51177
ECTS: 5
semestar: 6
termin održavanja nastave: četvrtak, 8:45-10:15, D VI (predavanje); četvrtak, 11:45-14:00, A-126 (seminar)

Oblik nastave: 30P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Tijekom predavanja studenti se upoznaju s fenomenom kulturne baštine, razvitkom načina i oblika zaštite. Raspravljaju se osnove terminologije (objekti konzervacije) i teorijske misli u konzerviranju-restauriranju (estetska i znanstvena teorija); odnos istine i objektivnosti u novoj znanstvenoj teoriji konzervacije; utjecaj prirodoslovnih znanosti na novu znanstvenu i estetsku konzervaciju; komunikacijsko značenje objekata konzervacije; etički standardi: primjena principa minimalnosti, reverzibilnosti i održivosti u konzervatorsko-restauratorskim intervencijama; ekspresivna, funkcionalna i razlozima vođena konzervacija.

Cilj kolegija: Upoznavanje i savladavanje teorijske misli i osnova terminologije, razumijevanje tekstova, značaj teoretske misli za proučavanje i zaštitu spomenika, prikaz promjena u procesu zaštite. Savladavanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u zaštiti kulturne baštine.

Ispit: pismeni i usmeni

Literatura

Obavezna

  1. FEILDEN, Bernard M., Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1981.
  2. MARASOVIĆ, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa – Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Zagreb – Split, 1983.
  3. MARASOVIĆ, Tomislav, Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb, Split, 1985.
  4. MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.

Dodatna

  1. CHOAY, Francoise, The Invention of the Historic Monument, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
  2. JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann; Oxford, 1999.
  3. DENSLAGEN, Wim, Architectural Restoration in Western Europe: Controversy and Continuity, Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1994.
  4. FEILDEN, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1994.
  5. PRICE, Nicholas Stanley & TALLEY jr. M. Kirby & VACCARO, Alessandra Meluco, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage – Readings in Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996.

ažurirano: 2 Listopad, 2016