Teorija i povijest povijesti umjetnosti

šifra: 142681
ECTS: 5
semestar: 6

Oblik nastave: 30P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij obuhvaća teoriju i povijest povijesti umjetnosti kao znanstvene i kulturološke discipline od antičkoga doba do suvremenosti. Prikazat će se teorijski pogledi na umjetničko stvaralaštvo i najvažnije povijesnoumjetničke znanstvene i interpretacijske metode, te njihovi predstavnici. Tema kolegija su i koncepti, metode i funkcije teorije i kritike suvremenih likovnih umjetnosti kao sistem međusobno uvjetovanih metajezičkih praksi, s težištem na njihovim komunikacijskim aspektima u kontekstu suvremene kulturalne teorije, odnosno primjena osnovnih teorijskih i metodoloških pristupa u suvremenoj povijesti umjetnosti. Tematske cjeline kolegija uključuju ravnomjerno zastupljenu tekstualnu tradiciju i vizualni aspekt, a analiziraju se na odabranim primjerima.

Cilj kolegija: Stjecanje znanja o temeljnim modelima tradicionalne, moderne i suvremene teorije i kritike likovnih umjetnosti, osposobljavanje za primjenu općih znanja iz predmetnih područja pojedinih povijesnih razdoblja na razini sinteze međusobnih odnosa povijesti i teorije umjetnosti, likovne kritike i vizualne kulture, stjecanje osnovnih znanja o institucionaliziranim oblicima funkcioniranja povijesnoumjetničke prakse (akademije, muzeji, galerije, izložbe, tržište umjetnina, časopisi), kao i o alternativnim modelima kustoske prakse, marketingu, kulturnoj politici.

Ispit: pismeni (dva kolokvija) i usmeni

Literatura

Obavezna

 1. Kultermann, U. Povijest povijesti umjetnosti. Kontura/Institut za povijest umjetnosti, 2002. (odabrana poglavlja);
 2. Harrison, Ch., Wood, P., Geiger, J. (ur.), Art in Theory 1815-1900. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 1998. (odabrana poglavlja);
 3. Harrison, Ch., Wood, P. (ur.), Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishing, 2003. (odabrana poglavlja);
 4. Art History and its Methods. A critical anthology. Selection and commentary by Eric Fernie Phaidon, 1995. (odabrana poglavlja);
 5. Kocur, Z. i S. Leung, S. (ur.), Theory in Contemporary Art since 1985. Malden, Ma/Oxford: Blackwell Publishing, 2004. (odabrana poglavlja);
 6. Preziosi, D. (ur.), The Art of Art History: A Critical Anthology. Oxford University Press, 2009. (odabrana poglavlja);
 7. Šuvaković, M., Pojmovnik suvremene umjetnosti, Zagreb: Horetzky, 2005. (odabrana poglavlja);
 8. Nelson, R.S., i R. Shiff, R. (ur.), Critical Terms for Art History, Chicago: The University of Chicago Press, 2003. (odabrana poglavlja);
 9. Prezentacije i sažeci predavanja koji se nalaze na mrežnim stranicama (Omega).

Dodatna

 1. Williams, Robert. Art Theory, an Historical Introduction, Oxford, Blackwell Publishing, 2004.;
 2. D’Alleva, Anne. Methods & Theories of Art History. London, Laurence King Publishing, 2005.

ažurirano: 19 Ožujak, 2022