Tomislav Krizman i njegov doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti

Tomislav Krizman, Autoportret, 1908., Kabinet grafike HAZU

Tomislav Krizman, Autoportret, 1908., Kabinet grafike HAZU

Znanstveno-stručni skup povodom 140. godišnjice rođenja Tomislava Krizmana (1882. – 1955.)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb

29. – 30. rujna 2022.

Poziv za sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu

Organizatori:

  • Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za modernu umjetnost i vizualne komunikacije
  • Arhiv za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Grafičar, slikar, scenograf i dizajner Tomislav Krizman (1882. – 1955.) jedan je od ključnih hrvatskih umjetnika prve polovice 20. stoljeća, autor koji je imao istaknutu ulogu u promoviranju i oblikovanju hrvatske kulture i umjetnosti te značajno obilježio povijest hrvatske grafike, grafičkog dizajna, umjetničkog obrta i scenografije. Bio je suosnivač niza umjetničkih udruženja i pokretač brojnih inicijativa (Medulić, Proljetni salon, Djelo itd.), aktivno je sudjelovao u organizaciji izložaba i predstavljanja Kraljevine SHS / Jugoslavije na značajnim međunarodnim izložbama (Exposition international des Arts décoratifs et industriels modernes, Pariz, 1925.; Svjetska izložba, Barcelona, 1929.), a tijekom plodne karijere obnašao je brojne istaknute funkcije (scenograf zagrebačkoga Narodnog kazališta, kustos i ravnatelj Moderne galerije, profesor Akademije likovnih umjetnosti, akademik JAZU). Unatoč tomu, njegov život, djelo i doprinos fragmentarno su istraženi, interpretirani i kontekstualizirani te je cilj ovoga znanstveno-stručnog skupa aktualizirati djelo i ulogu Tomislava Krizmana, potaknuti iščitavanje i sagledavanje njegova opusa i djelovanja iz različitih rakursa te po prvi put cjelovito razmotriti njegov doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Cijeli tekst poziva za sudjelovanje na znanstveno-stručnom skupu s popisom okvirnih tematskih cjelina i tema skupa moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici.

Rok za prijavu sudjelovanja na skupu produžen je do 10. srpnja 2022., slanjem popunjenoga prijavnog obrasca na adresu e-pošte krizman@ffzg.hr.

ažurirano: 27 Rujan, 2022