Obavijesti o nastavi u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Plan organizacije izvođenja nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. (PDF dokument)

Preddiplomski studij

Osnove arhitekture

Prvo predavanje iz kolegija Osnove arhitekture održat će se u redovitom terminu prema rasporedu, u utorak, 13. 10. 2020. u 12:30 sati, preko aktivnosti BigBlueButton na sustavu Omega, kao i seminari u popodnevnim terminima prema podijeljenim grupama. Napomena: predavanja neće biti snimljena, već se od studenata traži praćenje nastave u zakazanom terminu. Termini vježbi (izvan fakulteta) bit će naknadno objavljeni.

Molimo sve studente da se što prije upišu na online kolegij Osnove arhitekture na Omegi (lozinka za upis je: arhitektura), kako bi se mogle formirati seminarske grupe (više informacija o podjeli na grupe bit će objavljeno preko obavijesti na Omegi). Također molimo studente s Akademije likovnih umjetnosti da se, ukoliko još nemaju AAI račun za prijavu na Omegu, što prije jave demonstratorici.

E-mail adrese: doc. Ana Marinković: amarinko@ffzg.hr; Sara Filipović (demonstratorica): filipovic_sara@yahoo.com

Umjetnost antike

Predavanja obveznog kolegija Umjetnost antike održavati će se online u terminu navedenom u rasporedu (Omega, BBB). Mole se studenti koji upisuju kolegij da pošalju e-mail s naslovom Antika-UPIS nositelju kolegija na tturkovi@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za Omegu i kako bismo mogli započeti s nastavom.

Umjetnost romanike

Molimo studente na predmetu Umjetnost romanike da se upišu kao sudionici na kolegiju u sustavu Omega. Lozinka za kolegij je bestijarij. Demonstratorica na kolegiju je kolegica Buga Kranželić koja će voditi evidenciju upisanih (bugavugakranzelic@gmail.com) i kojoj se možete obratiti za pitanja tehničke prirode. Prvi sat kolegija u ponedjeljak, 12. listopada 2020. u 11:45 će se održati uživo uz mogućnost praćenja predavanja online putem BigBlueButton aplikacije. Ukoliko bude kašnjenja zbog izmjene predavača u dvorani, molimo za strpljenje pri uključivanju. Nositelj kolegija, dr. sc. Ana Munk, izv. prof.

Umjetnost XIX. stoljeća

Predavanja i seminari će se održavati kao mješovita nastava (dvorana/online) u redovitom terminu (prema rasporedu), a vježbe u obliku terenske nastave izvan Fakulteta. Mole se studenti da se nakon upisa kolegija jave mailom na ppocanic@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo predavanje održat će se u četvrtak, 15. listopada 2020. s početkom u 9.30 sati u dvorani DVI i preko aktivnosti BigBlueButton na Omegi (dodatne obavijesti o podjeli u grupe bit će objavljene na Omegi). Prvi seminar će se održati online u četvrtak, 15. listopada 2020. s početkom u 12.30 sati preko aktivnosti BigBlueButton na Omegi.

Umjetnost nakon 1900.

Predavanja će se održavati online u redovitom terminu (prema rasporedu), seminari kao mješovita nastava (dvorana/online) u redovitom terminu (prema rasporedu), a vježbe u obliku terenske nastave izvan Fakulteta. Mole se studenti da se nakon upisa kolegija jave mailom na lmagas@ffzg.hr i ppocanic@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi (studenti mail šalju na obje adrese). Prvo predavanje održat će se u srijedu, 14. listopada 2020. s početkom u 11 sati preko aktivnosti BigBlueButton na Omegi. Prvi seminar će se također održati online u srijedu, 14. listopada 2020. s početkom u 15.30 sati preko aktivnosti BigBlueButton na Omegi. Prve vježbe održat će se u petak, 16. listopada 2020. u Muzeju suvremene umjetnosti na izložbi Kolekcija za budućnost / Akvizicije 2009.-2019., a o čemu će studenti detaljnu informaciju dobiti na predavanju.

Nova post vetera coepit. Ikonografija prve kršćanske umjetnosti

Kolegij se održava redovito srijedom (15.30-17.00), u dvorani D-VI, prema epidemiološkim mjerama (ne više od 25 sudionika). Dio nastave održavat će se preko sustava Omega i BigBlueButton (konzultacije; točan termin bit će najavljen tijekom prvoga tjedna predavanja). Šifra E-kolegija je „npvc“.

Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri

Prvo predavanje iz kolegija Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, održat će se prema rasporedu, u utorak 13. listopada od 11.00 do 12.30 sati, u predavaonici A126. Studenti koji nisu u mogućnosti biti prisutni, mogu nastavu pratiti online. Lozinka za pristup studenata je: klesrad21

Zidno slikarstvo u Italiji od 4. do 13. stoljeća

Kolegij će se održavati online u terminu navedenom u rasporedu (Omega, BBB). Mole se studenti koji upišu kolegij da pošalju e-mail s naslovom ZIDNO SLIKARSTVO-UPIS nositelju kolegija na nmarakov@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za Omegu.

Gotičke katedrale Francuske

Nastava će se održavati online u redovitom terminu (prema rasporedu). Mole se studenti koji su upisali kolegij da se jave mailom na itomas@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo predavanje održat će se u petak, 16. listopada 2020. u redovitom terminu nastave.

Dalmatinske katedrale

Nastava iz izbornog kolegija Dalmatinske katedrale kod prof. dr. Predraga Markovića, održavat će se uživo u A-126 prema objavljenom rasporedu. U slučaju poteškoća vezanih uz epidemiološku situaciju nastava se može održavati on-line preko sustava BBB na Omegi.

Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća

Nastava će se održavati online u redovitom terminu (prema rasporedu). Mole se studenti da se nakon upisa kolegija jave mailom na ttrska@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo predavanje održat će se u petak, 16. listopada 2020. u redovitom terminu nastave.

Venecijanska skulptura renesanse i baroka

Nastava iz kolegija Venecijanska skulptura renesanse i baroka će se održavati online u redovitom terminu (prema rasporedu). Mole se studenti koji su upisali kolegij da se jave mailom na dsourek@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo online predavanje održat će se u ponedjeljak, 12. listopada 2020. u redovitom terminu nastave.

Interpolacije I

Mole se svi upisani studenti da se jave na e-mail (zljuric@ffzg.hr) kako bi dobili lozinku za pristup na Omegu.

Diplomski studij

Transformacije antičkog svijeta

Kolegij će se održavati redovito utorkom (11.00-12.30), u dvorani D-VI, prema epidemiološkim mjerama (ne više od 25 sudionika). Dio nastave održavat će se preko BigBlueButton sustava (konzultacije; točan termin bit će najavljen tijekom prvoga tjedna predavanja). E-kolegij na omegi sadrži forum s obavijestima te sadržajem i dijelom literature. Šifra kolegija je „tjeskoba“.

Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi

Prvo predavanje iz kolegija Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića, održat će se prema rasporedu, u ponedjeljak 12. listopada od 12.30 do 14.45 sati, u predavaonici A126. Studenti koji nisu u mogućnosti biti prisutni, mogu nastavu pratiti online. Lozinka za pristup studenata je: formfun21

Umjetnost oko godine 1000.

Kolegij će se održavati online u terminu navedenom u rasporedu (Omega, BBB). Mole se studenti koji upišu kolegij da pošalju e-mail s naslovom 1000-UPIS nositelju kolegija na nmarakov@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za Omegu.

Autopsija, arhiv, atribucija

Mole se studenti koji su upisali kolegij Autopsija, arhiv, atribucija da se jave mailom na scvetnic@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo predavanje održat će se online, u srijedu, 14. listopada 2020. u redovitom terminu nastave (9,30 – 11,45).

Obavijest o nastavi kolegija Autopsija, arhiv, atribucija

Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«

Nastava iz kolegija Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka« će se održavati online u redovitom terminu (prema rasporedu). Mole se studenti koji su upisali kolegij da se jave mailom na dsourek@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo online predavanje održat će se u ponedjeljak, 12. listopada 2020. u redovitom terminu nastave.

Pluralizam stilova u arhitekturi XVII. i XVIII. stoljeća

Nastava će se održavati mješovito: predavanja u dvorani uz snimanje, a terenska nastava i seminari uživo, ukoliko bude moguće obzirom na epidemiološku situaciju.

Frankapani kao naručitelji

Nastava će se održavati mješovito u redovitom terminu (prema rasporedu): predavanja online (Omega), seminari i terenska nastava uživo (izvan Fakulteta). Mole se studenti da se nakon upisa kolegija jave mailom na ttrska@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi; u mailu je također potrebno napisati drugu studijsku grupu.

Historicizam u hrvatskoj arhitekturi

Predavanja i seminari će se održavati kao mješovita nastava (dvorana/online) u redovitom terminu (prema rasporedu). Prvo predavanje i seminar neće se održati u petak, 16. listopada 2020. zbog službene spriječenosti prof. dr. sc. Dragana Damjanovića. Prvo predavanje i seminar održat će se u srijedu, 14. listopada 2020. u 15.30 sati u prostoriji A-126.

Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća

Predavanja i seminari će se održavati kao mješovita nastava (dvorana/online) u redovitom terminu (prema rasporedu). Prvo predavanje i seminar održat će se u srijedu, 14. listopada 2020. u 13.15 sati u prostoriji A-126.

Povijest i teorija dizajna

Mole se studenti koji su upisali kolegij Povijest i teorija dizajna da se jave mailom jgaljer@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo predavanje održat će se online, u ponedjeljak, 12. listopada u redovitom terminu nastave (8:45-10:15).

Kustoske prakse

Mole se studenti koji su upisali kolegij Kustoske prakse da se jave mailom jgaljer@ffzg.hr kako bi dobili lozinku za upis kolegija na Omegi. Prvo predavanje održat će se online, u utorak, 13. listopada u redovitom terminu nastave (9:30-11:00).

Zaštita nepokretne baštine

Mole se svi upisani studenti da se jave na e-mail (zljuric@ffzg.hr) kako bi dobili lozinku za pristup na Omegu.

Metodika nastave povijesti umjetnosti / Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti

Nastava iz kolegija Metodika nastave povijesti umjetnosti i Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti će se u zimskome semestru ak. god. 2020./21. održavati online putem sustava Omega. Uvodno online predavanje iz spomenutih kolegija će se održati u četvrtak, 15. listopada, iz Metodike s početkom u 14:15, a iz Nastavnih sredstava u 15:30. O svim detaljima polaznici kolegija će biti na vrijeme obaviješteni putem e-pošte.

Praktikum i izvođenje nastave I.

Nastava iz kolegija Praktikum i izvođenje nastave I. započinje u petak 16.10.2020. u redovnom terminu 8:45-10:15, online na Omegi. Svi studenti će mailom biti obaviješteni o detaljima prijave na online kolegij.

ažurirano: 15 Prosinac, 2020