Za Grgu Gamulina – znanstveni skup povodom stotinu i desete obljetnice rođenja Grge Gamulina (1910.-1997.) – produžen poziv za prijavu

Godine 2020. navršava se stotinu i deseta obljetnica rođenja Grge Gamulina (1910.–1997.), dugogodiš­njega profesora na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te jednog od utemeljitelja Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu.

Prije deset godina u Zagrebu je održan znanstveni skup „Od atribucije do filozofije umjetnosti“ u prigodi stote obljetnice rođenja Grge Gamulina. Tada se okupilo više od dvadeset uglednih stručnjaka – povjesničara umjetnosti i drugih kolega – koji su svojim izlaganjima protumačili Gamulinovu važnost za povijesnoumjetničku struku te analizirali njegov prinos u istraživanjima nacionalne umjetnosti od srednjega vijeka do dvadesetoga stoljeća. Također, nije se zaobišlo niti njegovo nastavničko djelovanje na Filozofskom fakultetu, pisanje likovne kritike i teorijsko promišljanje o umjetnosti te književni opus.

Danas, deset godina nakon toga skupa, može se zaključiti da je golem povijesnoumjetnički opus Grge Gamulina postao predmetom sve sustavnijeg izučavanja i tumačenja, a povjesničari umjetnosti mlađih naraštaja – oni kojima Gamulin nije bio profesor, kolega ili suradnik – u njegovu djelu i nadalje prona­laze temelje i poticaje za vlastita istraživanja te sagledavanja pojedinih fenomena, opusa ili povijesnou­mjetničkih problema. Stoga je ovaj skup – nazvan Za Grgu Gamulina (prema formulaciji koju je sam često koristio u naslovima mnogih svojih tekstova, primjerice „Za Lovru Dobričevića“, „Za Ordana Petlevskog“, „Za Josipa Račića“…) – zamišljen kao svojevrstan zagovor za ključnu figuru nacionalne povijesti umjetnosti i kao mjesto na kojemu će se iznova afirmirati njegovo djelo, promišljati njegove ideje i povijesnoumjetničke metode te sagledati aktualnost njegovih teorijskih teza unutar novih meto­doloških usmjerenja suvremene povijesti umjetnosti.

Izlaganja na ovome skupu ograničit će se isključivo na Gamulinovo povijesnoumjetničko djelovanje, a očekuje se da se njihove teme pronađu u širokom opsegu Gamulinovih interesa – od arhitekture i urbanizma, medijevističkih istraživanja, tumačenja renesansnog i baroknog slikarstva, sve do korpusa slikarstva i kiparstva 19. stoljeća te, naposljetku, moderne umjetnosti. Znanstveni i organizacijski odbor skupa prikladnim će smatrati teme koje u svome središtu imaju prije svega Gamulinov opus, ali su dobrodošla i nova istraživanja utemeljena na Gamulinovim tumačenjima te novi prinosi poznavanju njegove biografije.

U tom smislu, sljedeće tematske cjeline mogu poslužiti kao okvir za prijedloge tema izlaganja:

  1. Arhitektura u regiji — osvrti na Gamulinova razmišljanja o arhitekturi, urbanizmu i zaštiti arhitektonskih spomenika
  2. Tragom starih majstora — Gamulinova tumačenja „starijih“ razdoblja, a ponajprije renesansnog i baroknog slikarstva i kiparstva te problemi atribucije
  3. Iz nepoznate riznice — nova istraživanja temeljena na Gamulinovim tumačenjima
  4. Biografija – monografija – sinteza — osvrti na Gamulinove monografske i sintezne studije te njegove metodološke odabire
  5. Prema teoriji moderne umjetnosti — tumačenja Gamulinovih teorijskih prinosa proučavanju moderne umjetnosti
  6. Kritika i polemika — osvrti na Gamulinovo djelovanje kao likovnog kritičara te na polemike, kao važno ishodište novih tumačenja pojedinih pojava
  7. Pabirci iz biografije — novi prinosi poznavanju Gamulinove biografije

Skup organiziraju Institut za povijest umjetnosti i Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a održat će se 12. i 13. studenoga 2020. u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta (Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb).

Prijedlozi izlaganja s imenom, prezimenom i afilijacijom izlagača te naslovom i sažetkom izlaganja (1200 do 1500 znakova s razmacima) šalju se do 1. srpnja 2020. dr. sc. Petru Prelogu, koordinatoru Znanstvenog i organizacijskog odbora skupa, na e-mail adresu: pprelog@ipu.hr

Službeni jezik skupa je hrvatski, a predviđeno trajanje izlaganja je do 20 minuta.

O prihvaćanju izlaganja sudionici će biti obaviješteni do 20. srpnja 2020.

Organizatori skupa nisu u mogućnosti sudionicima nadoknaditi putne troškove i boravak u Zagrebu. Kotizacije za sudjelovanje na skupu nema.

Od sudionika se očekuje i da svoja izlaganja pripreme za objavljivanje u zborniku radova skupa do 1. travnja 2021. O načinu predaje tekstova sudionici će biti obaviješteni nakon prihvaćanja izlaganja.

poziv

ažurirano: 31 Kolovoz, 2020