dr. sc. Ana Marinković izvanredni profesor 

soba: C-104
telefon: 01/4092-143
konzultacije: sri 13:15 - 15:00
bibliografija: CROSBI
kolegiji:

Biografija

Rođena je 1972. u Zagrebu. Diplomirala povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. Magistrirala na Odsjeku za medievistiku Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti 2001. godine, s tezom Kolomanova kraljevska kapela u samostanskom kompleksu Sv. Marije u Zadru (mentori: prof. dr. Jozsef Laszlowszky i prof. dr. Neven Budak). Iste je godine upisala doktorski studij na istome sveučilištu na temu Konstrukcija i upotreba kultova lokalnih reformnih biskupa kao gradskih svetaca zaštitnika u Dalmaciji (XII.-XVII. st.) (mentor: prof. dr. Gábor Klaniczay). Za pohađanje obaju studija dobila je stipendiju Open Society Foundation (2000.-2004.).

Ak. god. 2002./2003. dobiva potporu Srednjoeuropskog sveučilišta za istraživanje u Vatikanskom tajnom arhivu i Vatikanskoj apostolskoj knjižnici te pohađanje doktorskog programa na Sveučilištu Roma Tre u Rimu, Odsjek za povijest, zemljopis i antropologiju pod mentorstvom prof. dr. Sofije Boesch-Gajano.

Od 2002. do 2007. godine sudjeluje na projektu Centre and Periphery: The Papal Penitentiary Registers and Central-Eastern Europe Srednjoeuropskog sveučilišta u Budimpešti pod vodstvom prof. dr. Gerharda Jaritza.

Jedna je od utemeljitelja i trenutna predsjednica Hrvatskog hagiografskog društva Hagiotheca, u sklopu čijega je djelovanja organizirala nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova na temu kulta svetaca.

Od 2007. godine zaposlena na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu prof. dr. Igora Fiskovića Figuralna umjetnost u Dalmaciji u kasnom srednjem vijeku. Glavna područja njezina interesa su društvena, kulturna i crkvena povijest gradova istočnojadranske obale u kasnome srednjem i ranome novom vijeku, te hagiografija i ikonografija.

ažurirano: 27 Listopad, 2023