Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena djelatnost

Odsjek za povijest umjetnosti u Humboldtovoj tradiciji u svojem djelovanju objedinjuje istraživačku i obrazovnu djelatnost. Predavači na Odsjeku su ujedno i istraživači i suradnici na znanstvenim projektima. Time sami u istraživačkoj djelatnosti primjenjuju metode povijesti umjetnosti, a rezultate istraživanja implementiraju u nastavnu djelatnost.

Pri Odsjeku su djelovali sljedeći znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:

»Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200.’ u europskom kontekstu« (130-1300623-0622), voditelj projekta dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

»Figuralne umjetnosti 13.-16. stoljeća u Hrvatskoj« (130-1300620-0621), voditelj projekta dr. sc. Igor Fisković, red. prof.

»Reprezentativna sakralna arhitektura jadranske Hrvatske od 13. do 16. stoljeća« (130-1300620-0625), voditelj projekta dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

»Javna i stambena arhitektura u Dalmaciji i na dubrovačkom teritoriju (13-16. st.)« (130-1300620-0631), voditeljica projekta dr. sc. Nada Grujić

»Slikarstvo i skulptura 17. i 18. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj« (130-1012654-1073), voditeljica projekta dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

»Povijest zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću« (130-1301080-1075), voditelj projekta dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof.

»Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne« (130-1301080-1079), voditelj projekta dr. sc. Zvonko Maković, red. prof.