Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izborni kolegiji tijekom preddiplomskoga studija povijesti umjetnosti biraju se iz ponude Odsjeka za povijest umjetnosti. Svi izborni kolegiji su jednosemestralni.

Studenti preddiplomskoga studija povijesti umjetnosti od II. semestra upisuju po jedan izborni kolegij u svakom semestru.

Tipovi izbornosti:

  • unutarnja izbornost – izborni kolegiji namijenjeni samo studentima matičnog studija
  • vanjska izbornost – kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i drugih određenih studija
  • fakultetska izbornost – kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a

Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta (horizontalna mobilnost)