Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izborni kolegiji tijekom preddiplomskoga studija povijesti umjetnosti biraju se iz ponude Odsjeka za povijest umjetnosti. Svi izborni kolegiji su jednosemestralni.

Studenti preddiplomskoga studija povijesti umjetnosti od II. semestra upisuju po jedan izborni kolegij u svakom semestru.

Tipovi izbornosti:

 • A (unutarnja izbornost) – izborni kolegiji namijenjeni samo studentima matičnog studija
 • B (vanjska izbornost) – izborni kolegiji namijenjeni svim studentima FF-a (kolegiji koji ne pripadaju studijskim programima)
 • C (miješana izbornost) – izborni kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija, ali i studentima drugih studija:
 • C1 kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i drugih određenih studija
 • C2 kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a
 • D (djelomična izbornost obveznih kolegija) – obvezni kolegij za studente matičnog studija, izborni za studente drugih studija:
 • D1 obvezni kolegij za studente matičnog studija, izborni za studente drugih određenih studija
 • D2 obvezni kolegij za studente matičnog studija, izborni za sve ostale studente FF-a
 • E (izbornost za nematične studije) – izborni kolegiji koji nisu namijenjeni studentima matičnog studija, nego studentima drugih studija
 • E1 kolegiji koji nisu namijenjeni studentima matičnog studija, nego samo studentima određenih nematičnih studija
 • E2 kolegiji koji nisu namijenjeni studentima matičnog studija, nego svim studentima FF-a

Obrazac za odobrenje upisa izbornih predmeta (horizontalna mobilnost)