Poziv za prijavu na Intensive programme for higher education learners: »Integration of historical buildings into their social surroundings«

U okviru europskog projekta Erasmus+ KA203 »Integrated Methodologies to Historical Landscapes Recording: Participatory Approaches« (HILAR), nositelj prof. dr. Miljenko Jurković, održava se na otoku Rabu od 1. do 15. lipnja 2020. godine radionica:

»Integration of historical buildings into their social surroundings«

U programu sudjeluju Sveučilišta: Padova, Clermont Ferrand i Zagreb uz The Cyprus Institute. Studenata je po 7 sa svakog sveučilišta, a nastavnika 2-3 sa svakog sveučilišta.

Nastava se održava na engleskom jeziku, 8 sati dnevno, dijelom u predavaonici, a dijelom na terenu. Put, boravak i prehrana studenata na Rabu plaćeni su iz sredstava projekta.

Studenti koji se žele prijaviti za sudjelovanje trebaju poslati kratki životopis i »pismo namjere« u kojem će objasniti zašto žele sudjelovati u programu, zašto ih zanima srednji vijek, koje su kolegije iz srednjeg vijeka odslušali ili slušaju, koje rezultate za svoj curriculum očekuju, kao i navesti razinu znanja engleskog jezika.

Mogu se prijaviti studenti svih triju razina: preddiplomski, diplomski i doktorski. Kandidati mogu biti studenti povijesti umjetnosti, povijesti, arheologije, sociologije. Sedam kandidata odabrat će povjerenstvo u sastavu: prof. dr. Predrag Marković, prof. dr. Neven Budak i prof. dr. Miljenko Jurković, koji su ujedno i hrvatski predavači na radionici.

Prijave se šalju na mail: miljenko.jurkovic@ffzg.hr, a primaju se do konca siječnja 2020.

ažurirano: 5 Veljača, 2020