Prijave tema diplomskih radova u akad. god. 2019./2020.

Molbe za odobrenje tema i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u akad. god. 2019./2020. predaju se u tajništvu Odsjeka od 9. do 24. siječnja 2020. godine.

Molbu sačinjava ispunjeni Obrazac za prijavu diplomskoga rada, potpisan od strane predloženoga mentora (obrazac se može preuzeti i s oglasne ploče pokraj tajništva Odsjeka).

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će odobreni na redovitoj sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u veljači 2020. godine.

Naknadne prijave tema diplomskih radova neće se prihvaćati.

ažurirano: 30 Siječanj, 2020