Predstavljanje knjige Uveliko i u malo: lik i likovnost renesansnog Cresa

Predstavljanje knjige dr. sc. Larisa Borića i dr. sc. Jasenke Gudelj Uveliko i u malo: lik i likovnost renesansnog Cresa održat će se u srijedu, 20. studenoga 2019. u 18.30 sati u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske (Preradovićeva 44).

Knjiga je prva sveobuhvatna studija sretnog razdoblja grada Cresa od polovine 15. do prvih desetljeća 17. stoljeća iz perspektive povjesničara umjetnosti. Autori knjige ocrtali su arhitektonsku i vizualnu kulturu ovoga naselja u vrijeme kada od drevnog središta otočja, sada malaričnog i prometno zapostavljenog Osora, preuzima ulogu sjedišta mletačkog kneza i biskupa. Posljedično širenje i mijene gradskog tkiva kao i nova arhitektonska, klesarska i slikarska ostvarenja u gradu stvaraju pritom nove identitetske matrice. One su ovdje protumačene u svjetlu konsolidacije mletačke vlasti na istočnoj jadranskoj obali, vjerskih previranja i katoličke obnove, ali i zamaha na polju umjetnosti i kulture koji je bio stimuliran istraživanjima antičkih uzora. U konačnici, renesansni Cres definira se kao jedno od čvorišta kvarnerske klesarske i kiparske produkcije, plodno i utjecajno tržište za mletačke umjetnine ali i širi virtualni prostor promišljanja grada, povijesti i umjetnikove uloge u društvu.

Knjigu predstavljaju Igor Fisković, Ana Marinković te autori Laris Borić i Jasenka Gudelj.

ažurirano: 26 Studeni, 2019