Znanstveni skup »Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara«

Znanstveni skup »Frankapansko naslijeđe: pet stoljeća Njemačko-rimskoga brevijara« u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održat će se u petak, 8. studenoga 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Znanstveni skup bit će zaključen otvorenjem dviju studentskih izložbi u 13 sati: »Deutsch-römisches Brevier: 500 godina – 400 primjeraka – 1 obljetnica« (Rektorova nagrada, ak. god. 2018./2019.) i »Krstin zavičaj: Modruš« (ak. god. 2019./2020.). Izložbe su ostvarene u okviru kolegija diplomskoga studija »Frankapani kao naručitelji«, a u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice moći će se razgledati do 14. studenoga.

ažurirano: 12 Studeni, 2019